דלג אל רשימת הפורומים

ראשי כרגע: 89 גולשים פעילים באתר הפורומים.
חינוך education
  למשוב התנהגות בפורומים להכנסת סיסמה     עזרה     תמיכה טכנית לפורומים   
   רשימת הפורומים

   לפורומים בית ספריים (עבור בתי ספר שאין להם אתרים בית ספריים) חיפוש בפורומים:

דיון מנהלים

 וודקוק גונסון - בשפה הערבית في اللغة العربية 
 חאלו"ם - חינוך אישי לצמיחה ומנהיגות 
 מובילי שרות  
 מנהלי בתי ספר במעברים 
 מנהלים מובילי רפורמה  
 מפקחים חוקרים 
 פורום בחינות בגרות - שאלות ותשובות
 פורום וודקוק גונסון - דוברי עברית 
 פורום מפקחים - רפורמה  
 פורום פיתוח מקצועי  
 שאלון תקופתי - דיווח ביצוע יעדי המשרד 
 

שיחות עם תלמידים

 Audacity - עריכה דיגיטלית של מוזיקה 
 הסופרים הצעירים 
 הקשר הרב דורי
 טיול עם מראה
 מגמת חינוך
    מורי מערכות בריאות 
    מורי חינוך 
 מתודולוגיה
 נטוכימיה
    מבחנים 
    מורים מדברים 
    ניסויים ברמה 3 
 פורום המפמ"ר לאמנות
 פורום המפמ"ר לביולוגיה
    לבורנטים - עדכונים 3-5 יח"ל 
    לבורנטים - שאלות 5 יח"ל 
    מעריכים - שאלות 
    מעריכים - עדכונים 
    ביוחקר מתחילים ב 
    ביוחקר מתחילים א 
    לבורנטים - שאלות 3 יח"ל 
 פורום המפמ"ר לתיאטרון
 פורום ילדי החמ"ד במצבי חירום - דיונים ופעילויות
 קדימה יידיש
 

שיח בין מורים

 "האתגר 5" – פורום מורים למתמטיקה 5 יחידות
 בוגרי תוכנית המצויינים
 הערכת כתיבה באמצעות תיק עבודות  
 הפורום החדש לתכנית הלימוד החדשה בתקשורת וחברה - תשע"ד 
 הקשר הרב דורי
 וועדת תוכנית מדעי המחשב 
 טיול עם מראה
 יועצות שפ"י - מחוז חיפה 
 כלכלה 
 לבורנטים לביולוגיה
 לקראת הבחינה בלשון   
 מגמת חינוך
    מורי מערכות בריאות 
    מורי חינוך 
 מדברים ספרות
 מדברים עם מפמ"ר היסטוריה בחמ"ד
 מדעי המדינה 
 מוט"ב 
    מוט''ב למורים
    למורי מוט"ב בלבד - עברית 
    למורי מוט"ב בלבד - ערבית 
 מורים למדעי הסביבה
    חומרים למורים בלבד 
 מורים לתנ"ך בחטיבה העליונה 
 מורים עולים וחונכי מורים עולים 
 מחשבת ישראל-הכנה לבחינות הבגרות 
 מעריכי בחינות הבגרות בתנ"ך  
 מפקחים חוקרים 
 מרכזי תוכניות "מצוינים להוראה" במכללות להכשרת עו"ה  
 נטו כימיה-פורום מדריכים 
 נטוכימיה
    מבחנים 
    מורים מדברים 
    ניסויים ברמה 3 
 סוציולוגיה 
    החידה התלת שבועית
    מחוז חיפה - מדעי החברה 
 עברית לביה"ס היסודי במגזר הערבי
 עברית לחט"ב במגזר הערבי
 עברית לחט"ע במגזר הערבי
 פורום בטיחות ביטחון והיערכות לחירום
 פורום המורים לאופנה  
 פורום המורים לערבית 
 פורום המפמ"ר לאמנות
 פורום המפמ"ר לביולוגיה
    לבורנטים - עדכונים 3-5 יח"ל 
    לבורנטים - שאלות 5 יח"ל 
    מעריכים - שאלות 
    מעריכים - עדכונים 
    ביוחקר מתחילים ב 
    ביוחקר מתחילים א 
    לבורנטים - שאלות 3 יח"ל 
 פורום המפמ"ר לתיאטרון
 פורום למורים לספרות ממד 
 פורום מורים ללימודי ארץ ישראל 
 פורום מורים למחול 
 פורום מורים למתמטיקה ביסודי
    פורום מורים למתמטיקה בחטיבה העליונה 
    פורום מורים למתמטיקה בחטיבת הביניים 
    פורום מעריכי בחינות בגרות במתמטיקה 3 יח"ל 
    פורום מעריכי בחינות בגרות במתמטיקה 4 יח"ל 
    פורום מעריכי בחינות בגרות במתמטיקה 5 יח"ל 
 פורום מורים לקולנוע
 פורום מורים לתקשורת
 פסיכולוגיה 
 קבוצת דיון למתעניינים בחינוך הגופני
    בודקי בחינות בגרות 
 רב שיח מורים:הוראת העברית בבית הספר הערבי 
    הוראת עברית כשפה שנייה 
    עברית כשפה שנייה - המכללה האקדמית הערבית 
 שילוב טאבלטים עם חיישנים בלימודי מדע וטכנולוגיה
 שיפור השירות לעובדי הוראה, באמצעות מערכות מקוונות 
 תכנון לימודים
 תלמוד ותושבע"פ 
 

חשוב לדעת!

 
 ועדות סטטוטוריות מתוקף חוק החינוך המיוחד- שילוב, השמה וערר
 זהב בגן- גמלאים מתנדבים בגני ילדים
 חותם - הסכם school agreement
    מקדמים את הטכנולוגיה בבתי הספר
 חינוך לשוני מבוסס סטנדרטים
 מערכת מית"ר
 פורום חידוני התנ"ך
 ראמ"ה – פורום מדידה והערכה בחינוך
 שאלות ותשובות התכנית החדשה "ישראל עולה כיתה" בעל יסודי
 תכנית ההיבחנות החדשה לבגרות
 

חינוך ופדגוגיה

 التربية الجنسية الإجتماعية والتربية اللغوية חינוך לשוני וחינוך מיני חברתי במגזר הערבי
 בחינות בגרות במסגרות החינוך המיוחד
 גננות החינוך הדתי
 גננות מובילות - מחוז חרדי 
 החינוך המיוחד במנהל לחינוך התיישבותי
 הקשר הרב דורי
 השתלמות למורי החינוך המיוחד לקראת בגרות במתמטיקה
 זהב בגן- גמלאים מתנדבים בגני ילדים
 חינוך לחיים בחברה
 ישראל עולה כיתה - מחוז מרכז
 לומדים במוזיאון
 לקראת גן ירוק, ירוק מתמיד, בשביל הפרחים
 מורים למדעי הסביבה
    חומרים למורים בלבד 
 מילת היום בגן
 מינהל חברה ונוער 
    זרעים של שלום
    מועצת התלמידים והנוער הארצית
    רכזי טיולים מחוז מרכז
    קונגרס הנוער חיפה
    ממ"ש למדבר יהודה
 מינהל תכנון
 מפתח הלב מתוך אמונה וכישורי חיים
 משחקים מכל הסוגים
 מתודולוגיה
 סיוע לימודי וטיפולי לילדים חולים בביתם
 עברית לביה"ס היסודי במגזר הערבי
 עברית לחט"ב במגזר הערבי
 עברית לחט"ע במגזר הערבי
 פורום אגף מו"פ ניסויים ויוזמות חינוכיות
 פורום מדריכות חמ"ד על יסודי 
 פורום מורים למתמטיקה ביסודי
    פורום מורים למתמטיקה בחטיבה העליונה 
    פורום מורים למתמטיקה בחטיבת הביניים 
    פורום מעריכי בחינות בגרות במתמטיקה 3 יח"ל 
    פורום מעריכי בחינות בגרות במתמטיקה 4 יח"ל 
    פורום מעריכי בחינות בגרות במתמטיקה 5 יח"ל 
 פורום מעריכי מיצ"ב
    אנגלית ה 
    אנגלית ח 
    מדעים ח 
    עברית ה 
    עברית ח 
    ערבית ה 
    ערבית ח 
    מתמטיקה ה 
    מתמטיקה ח 
    עברית ה – חרדים 
 פורום ספרות ממד
 פורום פיתוח מקצועי  
 פיתוח מקצועי לסגל המפקחים במחוזות  
 ציל"ה- צהרי יום להעשרה 
 קבוצת דיון לגננות בנושא עברית שפה שניה  
 קבוצת דיון למתמחים (סטאזרים)
 קבוצת דיון למתעניינים בחינוך הגופני
    בודקי בחינות בגרות 
 ראמ"ה-פורום המיצ"ב הפנימי ומבחנים פנימיים אחרים  
 שאלות ותשובות - המגזר הדרוזי והצרקסי
 שאלות ותשובות עוז לתמורה - חינוך על יסודי
 שיפור השירות לעובדי הוראה, באמצעות מערכות מקוונות 
 שרות פסיכולוגי ייעוצי (שפי) 
    מובילים בית ספריים 
    מדריכי היחידה למניעת סמים אלכוהול וטבק  
    מדריכי אח"מ 
    תקשוב בשפ"י
 

חינוך וטכנולוגיה

 "יצירת בלוג ואתר ב- Wordpress" - מתחילים 
 "יצירת ספרים אינטראקטיביים" - מתקדמים 
 "לגו וירטואלי ה- ז" - מתקדמים 
 "סדנת תכנות Small Basic" - מתחילים 
 "קודו" - מתחילים 
 Ggoogle web designer 
 HTML בחמישה שיעורים 
 iPhoneography - צילום ועיבוד תמונה בסמארטפון  
 Kaytanet – פיתוח אתרי אינטרנט - מתקדמים 
 Kaytanet – קייטנת פיתוח אתרי אינטרנט - מתחילים 
 KODU - המשימה מאדים 
 lightbot - שעת הקוד 
 Office Mix - תוספים ועיצובים מיוחדים בפוואר פוינט 
 Videography - יוצרים סרטונים וויראליים 
 Videography - מפיקים כתבת וידאו 
 ZooBurst - סיפור אינטראקטיבי תלת ממדי 
 אוספים תוספים לגוגל כרום וגוגל דרייב - מתחילים 
 אוספים תוספים לגוגל כרום וגוגל דרייב - מתקדמים 
 אוריינות מידע 
 איזה כיף לשחק - יצירת משחקי למידה 
 אמנות "דיבור מול קהל" עם Movenote 
 אקדמיית הצב – תכנות בלוגו 
 בונים אתר של מקצוענים ב- Wix 
 בחירת ספקי תוכן לבתי ספר 
 בניית אפליקציות ב-App inventor 2 - מתחילים 
 בניית חידון מקוון עם Nearpod 
 גוגל דרייב כככלי לשיפור כתיבה 
 גרפיקה אונליין - PhotoFiltre לדוברי ערבית 
 דגם למידה Bring Your Own Device - BYOD
 די-גיי ויצירת מוזיקה לצעירים לדוברי ערבית - מתחילים 
 די-גיי ויצירת מוזיקה לצעירים לדוברי ערבית - מתקדמים 
 הכנת מצגת מיטבית ב- Prezi 
 העולם המפלא של הקומיקס 
 הפורום החדש לתכנית הלימוד החדשה בתקשורת וחברה - תשע"ד 
 הפיכת סרטונים לאינטראקטיביים 
 התכנית להתאמת מערכת החינוך למאה ה-21 
    התאמה למאה ה-21 / שילוב התקשוב במעגל ההוראה (עבור ועדת הביצוע)  
    התאמה למאה ה- 21 / דיון פדגוגי על פורטל התוכן החינוכי (עבור וועדת הביצוע)  
 זכויות יוצרים
 חותם - הסכם school agreement
    מקדמים את הטכנולוגיה בבתי הספר
 יוצר צעיר - עיצוב ועיבוד תמונות 
 יוצרים אינפוגרפיקה 
 יוצרים ומתכנתים עם Kodu 
 יוצרים ומתכנתים עם Project Spark 
 ייצוגים גרפים - אפליקציות לעיצוב ופרסום אינפוגרפי 
 יציראייפד - אפליקציות יצירה לאייפד 
 יציראייפד - אפליקציות יצירה לאייפד 
 יצירת בלוג ו אתר ב- Wordpress - מתקדמים 
 יצירת מצגות אינטראקטיביות 
 יצירת משחקים בסקראץ - מחזור ראשון 
 יצירת משחקים בסקראץ - מחזור שני 
 יצירת משחקים בסקראץ - מחזור שני 
 יצירת משחקים וחידונים אינטראקטיביים 
 יצירת ספרים אינטראקטיביים - מתחילים 
 יצירת ספרים דיגיטאליים - לדוברי ערבית 
 יצירת ספרים דיגיטליים ועיתונים מקוונים 
 יצירת קליפ מוסיקלי אינטראקיבי עם סקראץ - מחזור ראשון 
 יצירת קליפ מוסיקלי אינטראקיבי עם סקראץ - מחזור שני 
 לגו דיגיטלי Lego Digital designer 
 לגו וירטואלי ג - ד - מתחילים 
 לגו וירטואלי ג - ד - מתקדמים 
 לגו וירטואלי ה- ז - מתחילים 
 לומדים את שפת הסימנים 
 ללמוד לקודד בכיף 
 ללמוד תכנות באמצעות סקראץ 
 לסייר ברחבי כדור הארץ עם כלי המיפוי של גוגל 
 מגמת תקשוב
 מורים משתפים במגמת הנדסת תעשייה וניהול 
 מלא כלים ועיצובים 
 מלא כלים ועיצובים 
 ממדלים ויוצרים בתוכנת TINKERCAD 
 מסע בין הצלילים עם סקראץ 
 מספרים סיפורים באפליקציות אייפד 
 מעצבים אינפוגרפיקה 
 מפות או לא להיות - גוגל מפות ועוד 
 מצגות אינטראקטיביות 
 מציאות רבודה Augmented Reality 
 מקצוע מדעי הטכנולוגיה - פורום מורים  
    פורום תלמידים 
    פורום מפקחים, מצ"טים, מטמיעים   
    מקצוע מדעי הטכנולוגיה - השתלמות מרכז 
    מקצוע מדעי הטכנולוגיה - השתלמות ירושלים 
    מקצוע מדעי הטכנולוגיה - השתלמות חיפה 
    השתלמות באר שבע 
    השתלמות דרום  
 משחקי האופנה לילדות בסקראץ - מחזור ראשון 
 משחקי האופנה לילדות בסקראץ - מחזור שני 
 משחקים ברשת - דוברי ערבית 
 משתמשי מנבס וקישורים
 מתכננים טיול מושלם עם גוגל מפות 
 מתנה עם סרט - עריכת סרטון מתנה ב- Moviemaker 
 נושאים תקשוביים לרכזי בגרויות
 סדנת תכנות Small Basic - מתקדמים 
 סי שארפ C - מתקדמים
 סי שארפ C- מתחילים 
 סיפורים אינטראקטיביים בסקראץ 
 סיפורים אינטראקטיביים בסקראץ 
 סע וטייל עם גוגל ארץ 
 ספרים וסיפורים אינטראקטיביים באמצעות האייפד והמחשב 
 סקראץ - הבסיס ללימוד שפת תכנות 
 סקראץ - יצירת סיפורים וקומיקסים - מחזור ראשון 
 סקראץ - יצירת סיפורים וקומיקסים - מחזור שני 
 סקראץ - סיפורים ואגדות - מחזור ראשון 
 סקראץ מתחילים - לדוברי ערבית 
 סקראץ- סיפורים ואגדות - מחזור שני 
 עיצוב גרפי ב- Adobe Illustrator 
 עיצוב ומיתוג לימי הולדת ואירועים 
 עיצובי פרסומים ב - Publisher  
 עריכת וידאו באמצעות פרימייר - מתחילים 
 עריכת וידאו באמצעות פרימייר - מתקדמים 
 עתודה מדעית טכנולוגית - מנהלים מלווים   
    עתודה מדעית טכנולוגית - תחום ביולוגיה כימיה 
    עתודה מדעית טכנולוגית - תחום פיזיקה 
 עתודה מדעית טכנולוגית - צוות היגוי מורחב  
 פוטושופ - מתחילים 
 פוטושופ - מתקדמים 
 פורום המשתלמים באימונודיאגנוסטיקה ותרביות רקמה 
 פורום חקר מדעי ופתרון בעיות - למורים ומדריכים 
 פורום למורי מגמת מדיה ופרסום
 פורום למורי מגמת מדיה ופרסום - מגזר ערבי
 פורום מורי הביוטכנולוגיה   
 פורום מורים פתוח במגמת הנדסת תעשייה וניהול
 פורום מורים פתוח במגמת ניהול עסקי
 פיתוח אפליקציות ב- Touch Develop 
 פיתוח משחקי מחשב - מתחילים 
 פיתוח משחקי מחשב - מתקדמים 
 צילום סטילס ועיבוד תמונה 
 קודו - מתקדמים 
 קייטנת בניית אפליקציות ב-app inventor 2 - מתקדמים 
 קליפ בעין העדשה - מתחילים 
 קליפ בעין העדשה - מתקדמים 
 רופא תורן 
 רשות השידור האישית ב- Youtube 
 שיבוץ עובדי הוראה
 תכנות שעת הקוד 
 תמונות מתעוררות לחיים 
 תמיכה בענן החינוכי
 תקינת תוכן דיגיטלי ומערכות ניהול למידה
    פורום גופים מפתחים וספקים למוצרים טכנולוגיים בחינוך  
 

בין מדריכים

 לבורנטים לביולוגיה
 מדעי החברה למגזר הערבי 
 מדעים במחוז חרדי 
 מדריכות סופרוויזיון מחוזיות  
 מדריכות סופרוויזיון קהילה ארצית  
 מדריכי משלחות נוער לפולין
 מדריכים למתמטיקה - על יסודי 
 מעריכים - מדעי הסביבה - עדכונים 
 מעריכים - מדעי הסביבה - שאלות 
 מפקחים חוקרים 
 פורום למדריכות, יועצות ותראפיסטים בתוכנית מרח"ב 
 פורום למדריכות לחינוך חברתי-ערכי 
 פורום מדריכות חמ"ד על יסודי 
 פורום מדריכי גף קליטת עלייה  
 פורום מדריכי ספרות ממ"ד 
 פורום סטאז' 
 פורום צוות בריאות 
 פורום רכזות חינוך לשוני חמ"ד 
 תכנית מתקדמת למחנכים ומדריכים המלווים מסעות בני נוער לפולין 
 

קהילות פרטיות

   
 "ההכלה" - חינוך יסודי 
 Inspectorate – College/University Partnership 
 Inspectors/Counselors of Other Languages Partnership Forum 
 Literature Forum  
 Module A 
 Module B 
 Module C 
 Module D Literature 
 Module E 
 Module F Literature 
 Module G 
 Teacher-Inspectorate Partnership 
 אוריינות כימית 
 אנגלית ה 
 אנגלית ח 
 בודקי בחינות בגרות 
 בחירת ספקי תוכן לבתי ספר 
 ביוחקר מתחילים א 
 ביוחקר מתחילים ב 
 גננות מובילות - מחוז חרדי 
 הגשת עבודות 
 הועדה לבחינת יישום דוח דורנר 
 הערכת כתיבה באמצעות תיק עבודות  
 הפורום החדש לתכנית הלימוד החדשה בתקשורת וחברה - תשע"ד 
 השתלמות ארצית לקלינאי תקשורת בנושא אפרקסיה  
 השתלמות באר שבע 
 השתלמות דרום  
 התאמה למאה ה- 21 / דיון פדגוגי על פורטל התוכן החינוכי (עבור וועדת הביצוע)  
 התאמה למאה ה-21 / שילוב התקשוב במעגל ההוראה (עבור ועדת הביצוע)  
 וודקוק גונסון - בשפה הערבית في اللغة العربية 
 וועדת תוכנית מדעי המחשב 
 חאלו"ם - חינוך אישי לצמיחה ומנהיגות 
 חומרים למורים בלבד 
 יועצות שפ"י - מחוז חיפה 
 יועצים כלכליים לבתי ספר בניהול עצמי 
 כישורי חיים 
 כלכלה 
 כתיבת תוכנית שעת החינוך הדתי 
 לב לדעת 
 לבורנטים - עדכונים 3-5 יח"ל 
 לבורנטים - שאלות 3 יח"ל 
 לבורנטים - שאלות 5 יח"ל 
 למורי מוט"ב בלבד - עברית 
 למורי מוט"ב בלבד - ערבית 
 לקראת הבחינה בלשון   
 לשון עברית - שאלון 11281 
 לשון עברית - שאלון ב  
 מבחנים 
 מדעי החברה למגזר הערבי 
 מדעי המדינה 
 מדעים במחוז חרדי 
 מדעים ח 
 מדריכות סופרוויזיון מחוזיות  
 מדריכות סופרוויזיון קהילה ארצית  
 מדריכי אח"מ 
 מדריכי היחידה למניעת סמים אלכוהול וטבק  
 מדריכי ליקויי למידה 
 מדריכים למתמטיקה - על יסודי 
 מובילי כישורי חיים 
 מובילי שרות  
 מובילים בית ספריים 
 מוט"ב 
 מורי חינוך 
 מורי מערכות בריאות 
 מורים המשתתפים בתכנית הניסוי החדשה 
 מורים לתנ"ך בחטיבה העליונה 
 מורים מדברים 
 מורים משתפים במגמת הנדסת תעשייה וניהול 
 מורים עולים וחונכי מורים עולים 
 מורים שליחים 
 מחוז חיפה - מדעי החברה 
 מחשבת ישראל-הכנה לבחינות הבגרות 
 מינהל חברה ונוער 
 מנהלי בתי ספר במעברים 
 מנהלים מובילי רפורמה  
 מעריכי בחינות הבגרות בתנ"ך  
 מעריכים - מדעי הסביבה - עדכונים 
 מעריכים - מדעי הסביבה - שאלות 
 מעריכים - עדכונים 
 מעריכים - שאלות 
 מפקחים חוקרים 
 מפתחי חשיבה  
 מקצוע מדעי הטכנולוגיה - השתלמות חיפה 
 מקצוע מדעי הטכנולוגיה - השתלמות ירושלים 
 מקצוע מדעי הטכנולוגיה - השתלמות מרכז 
 מקצוע מדעי הטכנולוגיה - פורום מורים  
 מרכזי תוכניות "מצוינים להוראה" במכללות להכשרת עו"ה  
 משנת החמ"ד 
 מתמטיקה ה 
 מתמטיקה ח 
 נטו כימיה-פורום מדריכים 
 ניהול דיפרנציאלי במערכת החינוך 
 ניסויים ברמה 3 
 ניסיון - 5.2.2012 
 סגל פדגוגי המזכירות הפדגוגית 
 סגני מנהלי מחוזות 
 סוציולוגיה 
 עברית ה 
 עברית ה – חרדים 
 עברית ח 
 עוז לתמורה - מחוז מרכז 
 ערבית ה 
 ערבית ח 
 עתודה מדעית טכנולוגית - מנהלים מלווים   
 עתודה מדעית טכנולוגית - צוות היגוי מורחב  
 פורום למדריכות, יועצות ותראפיסטים בתוכנית מרח"ב 
 פורום גופים מפתחים וספקים למוצרים טכנולוגיים בחינוך  
 פורום המורים לערבית 
 פורום המשתלמים באימונודיאגנוסטיקה ותרביות רקמה 
 פורום וודקוק גונסון - דוברי עברית 
 פורום למדריכות לחינוך חברתי-ערכי 
 פורום למורים לספרות ממד 
 פורום מדריכות חמ"ד על יסודי 
 פורום מדריכי גף קליטת עלייה  
 פורום מדריכי ספרות ממ"ד 
 פורום מורי הביוטכנולוגיה   
 פורום מורים ללימודי ארץ ישראל 
 פורום מורים למחול 
 פורום מורים למתמטיקה בחטיבה העליונה 
 פורום מורים למתמטיקה בחטיבת הביניים 
 פורום מידענים מחוזיים - תקשוב השירות לעובדי הוראה 
 פורום מידענים מחוזיים - תקשוב השירות לעובדי הוראה 
 פורום מידענים מחוזיים - תקשוב השירות לעובדי הוראה 
 פורום מעריכי בחינות בגרות במתמטיקה 3 יח"ל 
 פורום מעריכי בחינות בגרות במתמטיקה 4 יח"ל 
 פורום מעריכי בחינות בגרות במתמטיקה 5 יח"ל 
 פורום מעריכי מיצ"ב  
 פורום מפמ"ר אנגלית 
 פורום מפקחי החמ"ד 
 פורום מפקחים - רפורמה  
 פורום מפקחים, מצ"טים, מטמיעים   
 פורום מרכזי עבודות גמר 
 פורום ניסיון 26.2.2012 
 פורום ניסיון 4.3.2012 
 פורום נסיינים 
 פורום סגור למורי מחשבת ישראל  
 פורום סטאז' 
 פורום פיתוח מקצועי  
 פורום צוות בריאות 
 פורום תכנון ואסטרטגיה  
 פיתוח מקצועי לסגל המפקחים במחוזות  
 פיתוח מקצועי-ניהול באחריות  
 פלא יועץ 
 פסיכולוגיה 
 צוות היגוי - התכנית החינוכית 
 קבוצת דיון לגננות בנושא עברית שפה שניה  
 קבוצת דיון לעובדים במקצועות הבריאות במערכת החינוך 
 ראמ"ה-פורום המיצ"ב הפנימי ומבחנים פנימיים אחרים  
 רכישת השפה - השתלמות 
 רפרנטים ומדריכים ללמידה משמעותית
 שאלון תקופתי - דיווח ביצוע יעדי המשרד 
 שאלות ותשובות בנושא הרפורמה בבחינות הבגרות 
 שיעורים 
 שיפור השירות לעובדי הוראה, באמצעות מערכות מקוונות 
 שרות פסיכולוגי ייעוצי (שפי) 
 תלמוד ותושבע"פ 
 

התנהגות בפורומים
כל הזכויות שמורות © מדינת ישראל , © Copyright Terms of use The state of Israel. All Right Reserved 1997-2003