ראשי 3חינוך ופדגוגיה כרגע: 33 גולשים פעילים באתר הפורומים. בפורום זה 4545 הודעות וביקרו בו 266636 משתמשים.
התנהגות בפורומים לאתר הבית
חינוך education

קבוצת דיון למתעניינים בחינוך הגופני

מנהל/ת הפורום עפר שמעוני מכתב פתיחה
מיני פורומים: בודקי בחינות בגרות
 שאלות נפוצות   קישורים   תמונות   קבצים 
להכנסת סיסמה  עזרה  תמיכה טכנית לפורומים  
לוח קבצים
תיאור הקובץ שם הקובץ
   קובץ h-782.doc
   קובץ h-783.02.doc
   קובץ h-784.doc
   טבלת סיכום תיאוריות וגישות באישיות h-903.doc
   קובץ h-922.doc
   קובץ minitest.doc
   קובץ minitest.doc
   חומר הלימודים ומבנה הבחינה 3 יח"ל 3_yehidot1.rtf
   החומר ומבנה הבחינה יחידה חמישית yhida_5.rtf
   ללא תיאור קמפוס-קבוצת ספורט-לילך רז רון קוראל מיטל.doc
   ללא תיאור טופס בקשה לאישור היחידה המעשית.doc
   "המודל הבריטי" להתמודדות עם האלימות בספורט מאמר-אלימות בספורט.rtf
   ללא תיאור מיקוד לבחינהi.MDI
   הודעה על פתיחת 3 קורסים למורים במגמה הודעה על פתיחת הקורסים למורים במגמה.doc
   ללא תיאור מיקוד לבחינהi.MDI
   על הספר העתק כריכה.doc
   דוגמה 1 יום הורים.doc
   דוגמה 2 כיתה מיוחדת.doc
   ללא תיאור פניה אל המנהלים והרכזים דף המידע.doc
   ללא תיאור דף מידע - המגמה לבגרות בחינוך גופני.doc
   ללא תיאור הודעה על פתיחת הקורסים למורים במגמה.doc
   ללא תיאור מבנה והחומר לשלוש יחידות.rtf
   ללא תיאור מבנה והחומר ליחידה החמישית.rtf
   ללא תיאור טבלת שרירים.doc
   ללא תיאור רישום ארצי לקורסי המגמה - פניה אל המורים.doc
   ללא תיאור הווצרותו של הפילוג חיים קאופמו.doc
   ללא תיאור ישראל והחרם על המשחקים.doc
   אספקת אנרגיה-עופר חדד אספקת אנרגיה וצריכת חמצן.doc
   מסלולי יצור האנרגיה -עופר חדד מסלול ייצור האנרגיה בגוף האדם.doc
   ללא תיאור קורות חיים.doc
   ללא תיאור מבנה והחומר לשלוש יחידות.rtf
   ללא תיאור מבנה והחומר ליחידה החמישית.rtf
   תרבות הגוף במשנתם של אבות התנועה הציונית תרבות הגוף במשנתם של אבות התנועה הציונית.doc
   ללא תיאור פנאי ונופש - חנן.ppt
   הזמנה למורים לחינוך גופני UP-Reg-SportTeacher-Heb.pdf
   ללא תיאור מאפייני הפעולה בשריר שלם.doc
   ללא תיאור יוון העתיקה.doc
   ללא תיאור דף מידע - המגמה לבגרות בחינוך גופני-.doc
   ללא תיאור דרישה לדיווח על המגמה לשנהל .doc
   ללא תיאור טופס בקשה לאישור היחידה המעשית .doc
   ללא תיאור טופס הודעה על היחידה המעשית במגמה.doc
   ללא תיאור הזמנה לכנס המגמות השנתי.doc
   ללא תיאור סיכום חינוך גופני.doc
   ללא תיאור מבנה והחומר ליחידה החמישית.rtf
   ללא תיאור מבנה והחומר לשלוש יחידות.rtf
   תקציר המאמר האתלטיקה בארץ ישראל.doc
   ללא תיאור מבנה שאלון מותאם -3יחל + היחידה החמישית.doc
   ללא תיאור חוברת כינוס תנועה ושיר 2011.pdf
   ללא תיאור טופס הרשמה לכנס תנועה ושיר 2011 סופי.pdf
   ללא תיאור פלייר כינוס תנועה ושיר 2011 txt.pdf
   ללא תיאור דגם תשובות לשאלון חינוך גופני מס' 041301, קיץ תשעא.pdf
   ללא תיאור דגם תשובות לשאלון חינוך גופני מס' 041301, קיץ תשעא.pdf
   ללא תיאור תשובון יח 5 תשעא.pdf
   ללא תיאור ת.ל. בחינוך גופני - תשעד - בהלימה לשעות ההוראה 10.6.201.pdf
   ללא תיאור הודעה לבתי הספר על השינויים בבחינות הבגרות לתשעד ותשעה.docx
   ללא תיאור שאלון שלוש יחל תשעג.pdf
   ללא תיאור שאלון היחידה החמישית תשעג.pdf
   ללא תיאור טופס אישור מפמר מבחן בית ספרי.pdf
   ללא תיאור תשובון יח' 5 תשסד.pdf
   ללא תיאור - טופס 9588 והקריטריונים להערכה.doc
   ללא תיאור אופן דיווח ציוני היחידה המעשית עג טופס 9588 .docx
   ללא תיאור בקשה לאישור י. מעשית - תשעה.doc
   ללא תיאור חינוך גופני - הרשמה להשתלמויות - מכתב של המפמר למורים 190815.docx
   מאגר הערות בחינוך גופני לתעודה - יסודי בעיקר h-502.rtf
   תוכנית h-563.doc
   קובץ h-581.doc
   קובץ fat.doc
   קובץ body.doc
   קובץ h-591.doc
   ביבליוגרפיה 3 י"ל h-596.rtf
   ביבליוגרפיה 5 י"ל h-597.rtf
   קובץ h-652.doc
   קובץ h-665.doc
   קובץ h-668.doc
   מבנה וביבליוגרפיה 3 יחל מבנה והחומר לשלוש יחידות.rtf
   מבנה וביבליוגרפיה ליחידה החמישית מבנה והחומר ליחידה החמישית.rtf
   ללא תיאור עמוס גילעד.htm
   ללא תיאור דף תיכנון עבודה שנתי לשנת התשס.doc
   מתן ציון במגמה בגרות 3 יח"ל מתן הציון 3 יחל - עיוני ומעשי.rtf
   ללא תיאור בטול תקנה הפוגעת בחינוך הגופניc.doc
   ללא תיאור דף מידע - המגמה לבגרות בחינוך גופני.doc
   ללא תיאור מבנה שאלון מותאם (3יחל + היחידה החמישית).doc
   ללא תיאור דרישה לדיווח על המגמה לשנהל תשסט.doc
   ללא תיאור דף מידע - המגמה לבגרות בחינוך גופני-תשסט.doc
   ללא תיאור טופס הודעה על היחידה המעשית במגמה.doc
   ללא תיאור טופס בקשה לאישור היחידה המעשית .doc
   ללא תיאור הזמנה לכנס המגמות השנתי.doc
   ללא תיאור מבנה שאלון מותאם -3יחל + היחידה החמישית.doc
   מערכת הלב וכלי הדם חלק 1 סיכום מערכת הדם 1.doc
   מערכת הלב וכלי הדם חלק חלק 2 סיכום מערכת הדם 2.doc
   מערכת הלב וכלי הדם חלק חלק 3 המשך סיכום מערכת הדם 3.doc
   ללא תיאור מבנה שאלון מותאם -3יחל + היחידה החמישית.doc
   ללא תיאור הזמנה לכנס המגמות השנתי.doc
   ללא תיאור דף מידע - המגמה לבגרות בחינוך גופני-.doc
   ללא תיאור דרישה לדיווח על המגמה לשנהל .doc
   ללא תיאור טופס בקשה לאישור היחידה המעשית .doc
   ללא תיאור טופס הודעה על היחידה המעשית במגמה.doc
   ללא תיאור הודעה על נוהל קליטת ציוני היחידה המעשית החדש.doc
   ללא תיאור מבנה שאלון מותאם -3יחל + היחידה החמישית.doc
   ללא תיאור דרישה לדיווח על המגמה לשנהל .doc
   ללא תיאור דף מידע - המגמה לבגרות בחינוך גופני-.doc
   ללא תיאור טופס בקשה לאישור היחידה המעשית .doc
   ללא תיאור טופס הודעה על היחידה המעשית במגמה.doc
   ללא תיאור דף מידע - המגמה לבגרות בחינוך גופני-.doc
   ללא תיאור דרישה לדיווח על המגמה לשנהל .doc
   ללא תיאור טופס בקשה לאישור היחידה המעשית .doc
   ללא תיאור טופס הודעה על היחידה המעשית במגמה.doc
   ללא תיאור רצועות וריוסלינג-Variosling.pdf
   ללא תיאור hishtalmuyot ashdod 2011.pdf
   ללא תיאור בקשה לדווח על מספרי תלמידים במגמה.docx
   ללא תיאור הזמנה להרשמה להשתלמות בפסיכולוגיה של הספורט תשעה.docx
   ללא תיאור תכנית השכלה כללית בחינוך הגופני - מאושרת אוגוסט 2014doc.doc
   ללא תיאור תכנית השכלה כללית בחינוך הגופני - מאושרת אוגוסט 2014doc.doc
   ללא תיאור תכנית השכלה כללית זה לא רק ספורט - ראודה כרייניdoc.doc
   ללא תיאור בקשה לדווח על מספרי תלמידים במגמה.doc
   ללא תיאור מבנה שאלון מותאם -3יחל + היחידה החמישית.doc
   ללא תיאור שאלון 3 יחל.pdf
   ללא תיאור שאלון יחידה חמישית.pdf
   ללא תיאור תשובון 3 יחל.pdf
   ללא תיאור תשובון יחידה חמישית.pdf
   ללא תיאור שאלון היחידה החמישית קיץ תשעב.pdf
   ללא תיאור שאלון שלוש יחידות לימוד קיץ תשעב.pdf
   ללא תיאור תשובון היחידה החמישית קיץ תשעב.pdf
   ללא תיאור תשובון שלוש יחידות לימוד קיץ תשעב.pdf
   ללא תיאור שאלון היחידה החמישית תשעג.pdf
   ללא תיאור שאלון שלוש יחל תשעג.pdf
   ללא תיאור תשובון היחידה החמישית - תשעג.pdf
   ללא תיאור תשובון שלוש יחדות לימוד תשעג.pdf
   ללא תיאור שאלון היחידה החמישית (ישן) תשעו קיץ 2016.pdf
   ללא תיאור הנחיות להערכה חלופית בית ספרית שאלון 41283.pdf
   ללא תיאור הנחיות לשאלונים מותאמים 41381 41283 לשנהל תשעז.pdf
   ללא תיאור מכתב אל המגמות תשעו.doc
   ללא תיאור דף מידע תשעו.doc
   ללא תיאור בקשה לאישור י. מעשית - תשעו.doc
   ללא תיאור נוהל אישור בחינת בגרות פנימית.docx
   ללא תיאור טופס אישור מפמר מבחן בית ספרי.pdf
   קובץ h-1131.doc
   קובץ h-1132.doc
   פוליטיקה בספורט h-1168.doc
   חינוך גופני החינוך הגופני בתרבות.DOC
   ללא תיאור תבחינים עדכון אוקטובר 2004.doc
   ללא תיאור מכתב לשרת החינוך.doc
   מצגת השנה הבינלאומית לחינוך גופני ולספורט 2005 – השנה הבינלאומית לחינוך גופני ולספורט (.ppt
   ללא תיאור דר יהושע דקל.doc
   ללא תיאור מכתב נוסף לשרת החינוך.doc
   ללא תיאור מכתב נוסף לשרת החינוך.doc
   מכתב לשרת החינוך בנושא התבחינים מכתב לשרת החינוך בנושא תבחינים 2005.doc
   ללא תיאור ועדת החינוך של הכנסת.doc
   ללא תיאור פקס רונית תירוש.doc
   שאלון באנגלית על מצב ומעמד החינוך הגופני QuestionnairePEEnglish.doc
   ללא תיאור מבנה והחומר לשלוש יחידות.rtf
   ללא תיאור מבנה והחומר ליחידה החמישית.rtf
   ללא תיאור הוספת הספר לחנך לפנאי למגמה.doc
   מצגת פנאי מה זה פנאי-1.ppt
   ללא תיאור מיקוד.pdf
   ללא תיאור מבנה והחומר ליחידה החמישית.rtf
   ללא תיאור מבנה והחומר לשלוש יחידות.rtf
   ללא תיאור Flyer kav ofek.pdf
   ללא תיאור דרישה לדיווח על המגמה לשנהל .doc
   ללא תיאור דף מידע - המגמה לבגרות בחינוך גופני- תשעג.doc
   ללא תיאור טופס בקשה לאישור היחידה המעשית - תשעג.doc
   ללא תיאור הזמנה לכנס המגמות השנתי .doc
   ללא תיאור פרמטרים להערכה יחידה מעשית 41102.doc
   ללא תיאור טופס אישור מפמר לבחינה פנימית.pdf
   ללא תיאור רשימת משימות לשם קבלת אישור ליחידה המעשית.docx
   ללא תיאור מכתב אל המגמות תשעה.doc
   ללא תיאור דף מידע תשעה.doc
   ללא תיאור בקשה לאישור י. מעשית - תשעה.doc
   ללא תיאור תכנית השכלה כללית - זה לא רק ספורט.doc
   ללא תיאור תכנית השכלה כללית בחינוך הגופני - פעילות גופנית התרופה הטבעית.doc
   ללא תיאור שאלון 041301 תשעד.pdf
   ללא תיאור תלמידים שטרם נבחנו 3 יחל ולומדים בכיתה יב.docx
   ללא תיאור מכרזי פיקוח.docx
   ללא תיאור מצגת נתונים לכנס רכזי מגמות תשעז.ppt
   ללא תיאור כנס מגמות לבגרות בחינוך גופני תשע''ז.pptx
   ללא תיאור משחק הזיכרון שיטות אימון ומרכיבי הכושר הגופני.docx
   ללא תיאור תפזורת מושגים בתורת הכושר הגופני ובפיזיולוגית המאמץ.docx
   ללא תיאור מגן תשסד נס ציונה 2004.doc
   ללא תיאור יחידה 5 מגן נס ציונה 2004.doc
   מבחן מגן אוסטרובסקי 2004 מבחן מגן אוסטרובסקי תשסד 2004.doc
   ללא תיאור מיקוד סופי 2004.doc
   ללא תיאור מיקוד 3 יח.doc סופי 2004.doc
   ללא תיאור הצגת תקינת המקצועות בתקצוב שכל.ppt
   ללא תיאור פעילויות התנועה האולימפית.doc
   ללא תיאור מבחן מגן 2004.doc
   ללא תיאור מבנה אישיותם של ספורטאים מענפים שונים.doc
   דף תוספות לתשובון 3 יח"ל והיחידה החמישית תוספות לתשובון שאלונים 3 יחל ויחידה 5 תשסד.rtf
   תשובון 3 יח"ל 301.pdf
   תשובון היחידה המישית 101.pdf
   הודעה על הקורסים למורים במגמה הודעה על פתיחת הקורסים למורים במגמה.doc
   ללא תיאור תנועה בכל גיל וגיל.doc
   ללא תיאור אות החינוך הגופני.ppt
   ללא תיאור טופס עדכני לבית הספר קורס מדריכים.doc
   ללא תיאור הודעה על דחיית כנס רכזים בשל השביתה.doc
   דפי מידע אודות הקורס דפי מידע --השתלמות באבחון והעצמה פסיכומוטורית.pdf
   טופס רישום לקורס טופס רישום לקורס השתלמות1.doc
   טופס הזמנה להצלחה במגע הצלחה במגע' - במוטוריקה עדינה וגסה טופס הזמנה '.pdf
   טופס הזמנה לאני לא קלוץ 'אני לא קלוץ יש לי DCD מידע ושובר הזמנה.pdf
   ללא תיאור מצגת לכנס רכזי מגמות תשסח.ppt
   ללא תיאור מה זה פנאי-1.ppttאשר משיח.ppt
   ללא תיאור מה זה פנאי - 2.pptvהרצאת אשר משיח.ppt
   ללא תיאור דף מידע - המגמה לבגרות בחינוך גופני-תשסט.doc
   ללא תיאור דרישה לדיווח על המגמה לשנהל תשסט.doc
   ללא תיאור טופס בקשה לאישור היחידה המעשית .doc
   ללא תיאור טופס הודעה על היחידה המעשית במגמה.doc
   ללא תיאור אות החינוך הגופני.ppt
   קורות חיים קורות חיים.doc
   ללא תיאור אות החינוך הגופני מצגת בלי סרטונים.ppt קרן כהן (גבע).ppt
   מי מפיק רווח מהמילים-"כושר גופני" כושר גופני.doc
   ללא תיאור UNIDOSESTAREMOSMEJOR1.pps
   ללא תיאור הזמנה לכנס המגמות השנתי.doc
   ללא תיאור דף מידע - המגמה לבגרות בחינוך גופני-.doc
   ללא תיאור טופס בקשה לאישור היחידה המעשית .doc
   ללא תיאור דרישה לדיווח על המגמה לשנהל .doc
   ללא תיאור מבנה והחומר ליחידה החמישית תשעג.rtf
   ללא תיאור מבנה והחומר לשלוש יחידות תשעג.rtf
   ללא תיאור תשובון 3 יחל תשעה.pdf
   ללא תיאור תשובון היחידה החמישית תשעה.pdf
   ללא תיאור מבנה שאלון מותאם -3יחל + היחידה החמישית.doc
   ללא תיאור הזמנה לכנס המגמות השנתי .doc
   ללא תיאור נוהל דווח על היחידה המעשית טופס 9588.doc
   ללא תיאור - טופס 9588 והקריטריונים להערכה.doc
   ללא תיאור אופן דיווח ציוני היחידה המעשית עג טופס 9588 .docx
   ללא תיאור שאלות עמר בפסיכולוגיה של הספורט - מוישי.docx
   ללא תיאור מידע על אופן דיווח ציונים במגמה.docx
   ללא תיאור תשובון 41381 - קיץ תשעז.pdf
   ללא תיאור שאלון 41381 - קיץ תשעז.pdf
   סוציולוגיה של הספורט h-251.doc
   קובץ h-252.doc
   קובץ h-253.doc
   הזמנה לכנס רכזי מגמות לבגרות בחינוך גופני Forum27245M191741I0.rtf
   טופס להגשת בקשה לאישור היחידה המעשית טופס בקשה לאישור היחידה המעשית.doc
   ללא תיאור דף מידע - המגמה לבגרות בחינוך גופני.doc
   ללא תיאור הרשמה ארצית לקורס למורים שאינם לחנג ללמד במגמה.doc
   ללא תיאור הזמנה לכנס הארצי השנתי לרכזים2.doc
   ללא תיאור הזמנה לכנס המגמות השנתי 3.doc
   ללא תיאור הוספת הביבליוגרפיה למגזר הערבי קיץ תשסט.doc
   ללא תיאור כוחה של קבוצה- הזמנה צבעונית לכנס.pdf
   ללא תיאור השתלמות במשחקי נופש לזכרו של אורי ליפצין זל.pdf
   ללא תיאור טופס הרשמה להשתלמות.doc
   ללא תיאור Mikud%20INT-GYM-(11).pdf
   ללא תיאור יום עיון_חינוך ופתרונות לגלישה בטוחה.pdf
   ללא תיאור בקשה לדווח על מספרי תלמידים במגמה.doc
   ללא תיאור טופס הגשת מועמדות.docx
   ללא תיאור הזמנה לכנס המגמות השנתי .doc
   ללא תיאור תכנית לימודים מותאמת חדשה- מאושרת - לתלמידי כיתה י בשנהל תשעה.docx
   ללא תיאור השינויים במגמה לבגרות בחינוך גופני החל משנהל תשעה.pptx
   ללא תיאור הודעה למגמות על היחידה המעשית - טופס 9588 והקריטריונים להערכה1.docx
   ללא תיאור אופן דיווח ציוני היחידה המעשית עג טופס 9588.docx
   ללא תיאור תשובון 041301 תשעד.PDF
   ללא תיאור שאלון 041101 תשעד.PDF
   ללא תיאור תשובון 041101 תשעד.pdf
   ללא תיאור תשובון 041301 תשעד.pdf
   ללא תיאור המודל לתכנון הוראה לאחר תיקון לשוני 6 יולי 08.doc
   קורות חיים קורות חיים עברית (1).doc
   ללא תיאור מוטיבציה מגמת חנג.ppt
   ללא תיאור מצגת נתונים לכנס רכזי מגמות תשעו.ppt
   ללא תיאור פיתוח מקצועי למורי המגמות- מיכל זלצמן- כנס בוינגייט.pptx
   ללא תיאור רינת ברקוביץ - שילוב 2אייפדים בלימודי מגמת חינוך גופני.pptx
   משחק חמישה ברצף h-54.doc
   קובץ h-1409.rtf
   תשובון ל 3 יחידות 3.1.pdf
   תשובון ל 5 יחידות 3.2.pdf
   ללא תיאור פנאי ונופש.doc
   תשבץ פזיולוגיה תשבץ פזיולוגיה.doc
   תשבץ פזיולוגיה - תיקון תשבץ פזיולוגיה.doc
   פתרון לתשבץ בפזיולוגיה פיתרון לתשבץ בפזיולוגיה.doc
   ללא תיאור מבנה שאלון הבגרות המותאם קיץ תשסד1.rtf
   ללא תיאור חישוב הציון השנתי (ציון מגן) בשאלון 3 יחל1.rtf
   ללא תיאור מיקוד 3 יח.doc סופי 2005.doc
   המיקוד לבגרות בחינוך גופני הודעה על פרסום המיקוד לתשסה.doc
   ללא תיאור תנועה בכל גיל וגיל.doc
   ללא תיאור טופס בקשה לאישור היחידה המעשית.doc
   ללא תיאור הרשמה ארצית לקורס למורים במגמה.doc
   ללא תיאור הרשמה ארצית לקורס למורים שאינם לחנג ללמד במגמה.doc
   ללא תיאור תשובון 3 יחל תשסד.pdf
   ללא תיאור תשובון יח' 5 תשסד.pdf
   ללא תיאור 41301.pdf
   ללא תיאור 41101.pdf
   ללא תיאור 41101.pdf
   ללא תיאור 41301.pdf
   ללא תיאור תשובון 3 יחל תשסד.pdf
   ללא תיאור תשובון יח' 5 תשסד.pdf
   משחקים בטעם של פעם משחקים בטעם של פעם.doc
   ללא תיאור הזמנה לכנס הארצי השנתי לרכזים.doc
   ללא תיאור הודעה על פתיחת הקורסים למורים במגמה.doc
   ללא תיאור יחל מיקוד 3 2007 נושאים.doc
   ללא תיאור a.cgn
   ללא תיאור bcwdef.csm
   הזמנה וטפסי הרשמה הזמנה לכנס 2007.pdf
   ללא תיאור הזמנה לכנס הארצי השנתי לרכזים (מגמות וכיתות ספורט).doc
   טופס התקשרות טופס התקשרות ראשונית לבתי הספר.doc
   מה אנחנו יודעים על שלומות ובריאות גופנית מה אנחנו יודעים על שלומות ובריאות גופנית.ppt
   היחידה המעשית לבגרות מצגת-יחידה מעשית.ppt
   תוכנית הוראה ג-ו תוכנית הוראה.doc
   ללא תיאור מצגת חוקים- בת שבע- אות חנג - מטמיעים.ppt
   ללא תיאור אות חנג- אחריות- מיכל ובת-שבע.ppt
   ללא תיאור קפיצה בדלגית-אחריות קבוצתי מיכל ובת-שבע.doc
   ללא תיאור מחוון ומעקב אחריות קבוצתית.docמיכל ובת-שבע.doc
   ללא תיאור מבנה שאלון מותאם -3יחל + היחידה החמישית.doc
   ללא תיאור הזמנה לכנס המגמות השנתי (2) (2).doc
   ללא תיאור bu8OQg6eXtIPLp5e8g9PLp7OX6IOLl9PDp+iDu5frg7vog5e7y9unu_ ה לילדים ונוער בספקטרום האוטיסטיים.pdf
   השתלמות סוכות Hazmana_Sukot.pdf
   טופס הרשמה להשתלמות tofes harshama_11.pdf
   מידע על קורס ההכשרה להוראה במגמות הבגרות קורס הכשרה להוראה במגמות לבגרות בחינוך גופני.docx
   ללא תיאור בקשה לדווח על מספרי תלמידים במגמה.doc
   ללא תיאור הזמנה לסוכות איי 4_a4.pdf
   ללא תיאור tofes harshama_12_A4.pdf
   ללא תיאור הזמנה לכנס המגמות השנתי .doc
   ללא תיאור תשובון 3 יחל תשעג.PDF
   ללא תיאור תשובון היחידה החמישית תשעג.pdf
   ללא תיאור הודעה על הכנסת ספר פסיכולוגיה חדש למגמה.docx
   ללא תיאור על פי חוזר מנכל - חישוב הציון בחינוך גופני ג עד יב.xlsx
   ללא תיאור על פי חוזר מנכל - חישוב ציון בחינוך גופני בתעודת הבגרות.xlsx
   ללא תיאור פיתוח מקצועי למורי המגמות.docx
   ללא תיאור אופן הדווח עג טופס 9588 - תשעז.doc
   ללא תיאור הזמנה לכנס המגמות השנתי .doc
   ללא תיאור מבנה המגמה לבגרות בחינוך גופני 5 יחידות לימוד.docx
   היחידה הרביעית, ארגון מפעלים, רחל ריימן היחידה הרביעית - רחל ריימן.doc
   ללא תיאור wingate megama.ppt
   ללא תיאור מכתב בנושא מגמת חנג ותבחיני קורס מדריכים.doc
   מצגת של הכנס הראשון לרכזי מגמות מצגת לכנס ראשון רכזי מגמות תשסה.ppt
   ללא תיאור תבחינים מסמך מקור 1.doc
   ללא תיאור תבחינים מסמך מקור 2.rtf
   ללא תיאור מבנה והחומר לשלוש יחידות.rtf
   ללא תיאור מבנה והחומר ליחידה החמישית.rtf
   ללא תיאור דף מידע - המגמה לבגרות בחינוך גופני.doc
   ללא תיאור דברי בכנס רכזי מגמות בגרות.doc
   ללא תיאור השוואות מס תלמידים וציונים ממוצעים במגמה.ppt
   ללא תיאור טופס בקשה לאישור היחידה המעשית.doc
   יכולת חיזוי בספורט- עופר חדד יכולת החיזוי בספורט.ppt
   ללא תיאור דרישה לדיווח על המגמה לשנהל תשסח.doc
   ללא תיאור דף מידע - המגמה לבגרות בחינוך גופני-תשסח.doc
   ללא תיאור טופס בקשה לאישור היחידה המעשית לתשסח.doc
   ללא תיאור טופס הודעה על היחידה המעשית במגמה.doc
   ללא תיאור הודעה על מעבר לדואר אלקטרוני.doc
   ללא תיאור אוסף משחקונים- תכנית העשרה.docקרן גבע.doc
   ללא תיאור מבחן מעשי א.doc קרן גבע.doc
   ללא תיאור הוראת משחקי כדור למטרת הבנה.doc איציק רם.doc
   ללא תיאור הקפות רגל.doc איציק רם.doc
   ללא תיאור ירסל.doc איציק רם.doc
   ללא תיאור משחק המחניים המעורב.doc איציק רם.doc
   ללא תיאור פעילויות להוראת הכדורגל.doc איציק רם.doc
   הצעת מחיר לפעילות והצעה לתכנית מלאה באילת תכנית פעילות לסמינר בריאות וספורט באילת.doc
   ללא תיאור קורות חיים.pdf
   ללא תיאור ועד ראשי האוניברסיטאות החליט על שינוי שיטת הבונוסים לציוני בגרות לצורך קבלה לאוניברסיטאות.doc
   ללא תיאור מבנה שאלון מותאם -3יחל + היחידה החמישית.doc
   ללא תיאור בקשה לאישור י. מעשית - תשעד.doc
   ללא תיאור דף מידע תשעד.doc
   ללא תיאור מכתב אל המגמות תשעד.doc
   ללא תיאור קורס מקוון - היבטים פסיכולוגיים בספורט.docx
   ללא תיאור רשימת משימות לקבלת אישור ליחידה המעשית - 31.7.2013.docx
   ללא תיאור כנס מגמות ארצי תשעד - 3.11.2013 במכללת זינמן.pptx
   ללא תיאור ת.ל. בחינוך גופני - תשעד - בהלימה לשעות ההוראה 10.6.201.pdf
   ללא תיאור שאלון 041101 תשעד.pdf
   ללא תיאור שאלון 041301 תשעד.pdf
   ללא תיאור תשובון 041301 תשעד.pdf
   ללא תיאור תשובון 041101 תשעד.pdf
   ללא תיאור תשובון שלוש יחדות לימוד תשעג.pdf
   ללא תיאור תשובון שלוש יחידות לימוד קיץ תשעב.pdf
   ללא תיאור תשובון שלוש יחידות לימוד קיץ תשעב.pdf
   ללא תיאור תשובון היחידה החמישית - תשעג.pdf
   ללא תיאור תשובון 3 יחל.pdf
   ללא תיאור תשובון יחידה חמישית.pdf
   ללא תיאור שאלון 3 יחל תשע.pdf
   ללא תיאור שאלון יח 5 תשע.pdf
   ללא תיאור שאלון 3 יחידות לימוד.pdf
   ללא תיאור שאלון היחידה החמישית.pdf
   ללא תיאור תשובון 3 יחל (חדש), תשעו, קיץ 2016.pdf
   ללא תיאור תשובון היחידה החמישית (ישן), תשעו, קיץ 2016.pdf
   ללא תיאור שאלון 3 יחל (חדש) תשעו, קיץ 2016.pdf
   ללא תיאור בקשה לאישור י. מעשית - תשעז.doc
   ללא תיאור דף מידע תשעז.doc
   ללא תיאור מכתב אל המגמות תשעז.doc
   ללא תיאור הנחיות להערכה חלופית בית ספרית שאלון 41283.docx
   ללא תיאור מכתב אל בתיהס תשעח.doc
   ללא תיאור דף מידע תשעח.doc
   ללא תיאור בקשה ליחידה המעשית תשעח.doc
   קובץ h-1335.doc
   קובץ h-1342.doc
   קובץ h-1370.doc
   קובץ 2003יחידה_5_מיקוד_סופי_ל.doc
   קובץ h-1378.doc
   קובץ h-1382.doc
   קובץ h-1388.doc
   ללא תיאור יוון הקלאסית.doc
   ללא תיאור ספורט מאוחדת.doc
   סילבוס לדוגמה בשיעורי כדורגל סילבוס.doc
   ללא תיאור הזמנת רכזי המגמות בכנס תשסו I.doc
   ללא תיאור עיקרי משחק כדור זוהר 1.doc
   ללא תיאור דרישה לדיווח על המגמה לשנהל תשסח.doc
   ללא תיאור דף מידע - המגמה לבגרות בחינוך גופני-תשסח.doc
   ללא תיאור טופס בקשה לאישור היחידה המעשית לתשסח.doc
   ללא תיאור טופס הודעה על היחידה המעשית במגמה.doc
   ללא תיאור כדורגל וכדורסל - איציק רם.ppt
   מייל לעופר עופר שלום רב.docx
   ללא תיאור תולדות החינוך הגופני באיסלם ובנצרות-סיכומים.doc
   ללא תיאור תשובון 3 יחל תשע.tif
   ללא תיאור תשובון יחידה 5 תשע.tif
   ללא תיאור מבנה והחומר לשלוש יחידות תשעב - תיקון.rtf
   ללא תיאור מבנה והחומר ליחידה החמישית תשעב - תיקון.rtf
   ללא תיאור הודעה על ביטול שתי הערות בשאלון 3 יחל תשעב.doc
   ללא תיאור תשובון 3 יחל קיץ תשעב.pdf
   ללא תיאור תשובון יחידה חמישית.pdf
   ללא תיאור 41101.pdf
   ללא תיאור 41301.pdf
   ללא תיאור תשובון 3 יחל תשסד.pdf
   ללא תיאור תשובון יח' 5 תשסד.pdf
   ללא תיאור שאלון היחידה החמישית תשעג.pdf
   ללא תיאור שאלון שלוש יחל תשעג.pdf
   ללא תיאור תשובון היחידה החמישית - תשעג.pdf
   ללא תיאור תשובון שלוש יחדות לימוד תשעג.pdf
   ללא תיאור שאלון היחידה החמישית קיץ תשעב.pdf
   ללא תיאור שאלון שלוש יחידות לימוד קיץ תשעב.pdf
   ללא תיאור תשובון היחידה החמישית קיץ תשעב.pdf
   ללא תיאור תשובון שלוש יחידות לימוד קיץ תשעב.pdf
   ללא תיאור שאלון 3 יחל.pdf
   ללא תיאור שאלון יחידה חמישית.pdf
   ללא תיאור תשובון 3 יחל.pdf
   ללא תיאור תשובון יחידה חמישית.pdf
   ללא תיאור דגם תשובון 3 יחל תשע.pdf
   ללא תיאור דגם תשובון יח 5 תשע.pdf
   ללא תיאור שאלון 3 יחל תשע.pdf
   ללא תיאור שאלון יח 5 תשע.pdf
   ללא תיאור דגם תשובון 3 יחידות לימוד.pdf
   ללא תיאור דגם תשובון שאלון יחידה חמישית.pdf
   ללא תיאור שאלון 3 יחידות לימוד.pdf
   ללא תיאור שאלון היחידה החמישית.pdf
   ללא תיאור דגם תשובון 3 יחל תשסח.pdf
   ללא תיאור דגם תשובון יח 5 תשסח.pdf
   ללא תיאור שאלון 3 יחל תשסח.pdf
   ללא תיאור שאלון יח 5 תשסח.pdf
   ללא תיאור 41101.pdf
   ללא תיאור 41301.pdf
   ללא תיאור תשובון 3 יחל תשסד.pdf
   ללא תיאור תשובון יח' 5 תשסד.pdf
   ללא תיאור מבנה שאלון מותאם -3יחל + היחידה החמישית.doc
   ללא תיאור הזמנה לכנס הערכות לקראת תשעה.docx
   ללא תיאור טופס אישור מפמר לבחינה פנימית.pdf
   ללא תיאור הזמנה לכנס -בווינגייט -הערכות לקראת תשעה.docx
   ללא תיאור תשובון 041101 תשעד.pdf
   ללא תיאור תשובון 041301 תשעד.pdf
   ללא תיאור שאלון 3 יחל תשעה.PDF
   ללא תיאור שאלון היחידה החמישית תשעה.PDF
   ללא תיאור תכנית לימודים במגמה לחנג החל משנהל תשעה.docx
   ללא תיאור ת.ל. בחינוך גופני - תשעד - בהלימה לשעות ההוראה 10.6.2013.docx
   ללא תיאור הודעה על שתי תכניות לימודים לתשעו.doc
   ללא תיאור סמלי שאלונים חדשים בחינוך גופני.pdf
   ללא תיאור תכנית לימודים מותאמת חדשה- מאושרת - לתלמידי כיתה י בשנהל תשעה.docx


התנהגות בפורומים
כל הזכויות שמורות © מדינת ישראל , © Copyright Terms of use The state of Israel. All Right Reserved 1997-2003