ראשי 3חשוב לדעת! כרגע: 74 גולשים פעילים באתר הפורומים. בפורום זה 31949 הודעות וביקרו בו 578087 משתמשים.
התנהגות בפורומים לאתר הבית
חינוך education

כל מה שרציתם לדעת על מערכת החינוך

מנהל/ת הפורום ביה זיגרון מכתב פתיחה
 שאלות נפוצות   קישורים   תמונות   קבצים 
להכנסת סיסמה  עזרה  תמיכה טכנית לפורומים  
פורום זה אינו פעיל, לקבלת דרכי הפניה לאגף לפניות ותלונות הציבור, יש לפנות ישירות לאתר האינטרנט של האגף
לוח קישורים
תיאור קישור
   תשלומי הורים http://afik.education.gov.il/default.asp
   מקרא http://www.education.gov.il/tanach/
   נט/1(א) http://www.education.gov.il/edun_doc/nt1ak2_2_3.htm
   תש"ס/5 http://www.education.gov.il/mark01/h0006631.htm#TQL
   סה/2 http://www.education.gov.il/edun_doc/se2h3_11_1.htm
   סה/4(א) http://www.education.gov.il/edun_doc/se4ak3_7_50.htm
   סג/3(א) http://www.education.gov.il/edun_doc/sc3ak3_11_9.htm
   האתר www.education.gov.il
   חוזר מנכ"ל http://www.education.gov.il/mankal/indux/sc2ak2_4_4.htm
   כינוס http://www.education.gov.il/manbas
   יחידת העבודה של גננת שילוב http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Sherut/Takanon/perek2/Shiluv/
   טוהר הבחינות http://www.education.gov.il/edun_doc/s2ak4_3_13.htm
   א-ב בחינוך ביתי http://www.ab-lifeschooling.com
   א-ב בחינוך ביתי מידענות http://www.ab-lifeschooling.com
   ההודעה הקודמת /forums/index.asp?Asp=403&FID=27172&bFillMsgFields=False&nOwnerID=0&nFillterUserID=117234&Index=614d&sSearchText=עדי
   ההודעה המקורית http://educationforums.cet.ac.il/forums/index.asp?Asp=403&FID=27172&nSubProjectID=0&bFillMsgFields=False&nOwnerID=0&nFillterUserID=117234&Index=7twz&sSearchText=
   אגף הבחינות http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Exams/HanchayotVenehalim/Hodaot/BhiratTziunBateuda.htm
   מגינים http://cms.education.gov.il
   השאלה http://education.forums.walla.co.il/ts.cgi?tsscript=f/m/object&id=8001183
   לשאלה http://education.forums.walla.co.il/ts.cgi?tsscript=f/m/object&id=8001183
   כאן http://education.forums.walla.co.il/ts.cgi?tsscript=f/m/object&id=8003282
   כאן http://education.forums.walla.co.il/ts.cgi?tsscript=f/m/object&id=8003282
   לשאלה http://education.forums.walla.co.il/ts.cgi?tsscript=f/m/object&id=8001183
   לשאלה http://education.forums.walla.co.il/ts.cgi?tsscript=f/m/object&id=8003708
   כאן /forums/index.asp?Asp=403&FID=27172&bFillMsgFields=False&nOwnerID=0&nFillterUserID=0&Index=40e240e7&sSearchText=
   סג/4 http://www.education.gov.il/edun_doc/sc4ak2_2_32.htm
   סד/8(א) http://www.education.gov.il/edun_doc/sd8ak2_4_5.htm
   קישור http://news.walla.co.il/?w=//704346
   סב/5(א) http://www.education.gov.il/edun_doc/sb5ak4_3_16.htm
   קישור http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Ntfe/Ikarim/
   קישור http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Ntfe/Ikarim/
   הנה /forums/index.asp?Asp=403&FID=47630&bFillMsgFields=False&nOwnerID=0&nFillterUserID=117234&Index=4zmf4ztk4zvs4zy14zyf&sSearchText=
   משלחות נוער לפולין http://www.education.gov.il/edun_doc/se4bk7_6_10.htm
   טוהר הבחינות http://www.education.gov.il/edun_doc/s2ak4_3_13.htm
   חינוך ביתי http://www.education.gov.il/edun_doc/sf8ak3_1_26.htm
   שאלה /forums/index.asp?Asp=403&FID=27199&bFillMsgFields=False&nOwnerID=0&nFillterUserID=117234&Index=5z2i&sSearchText=
   הודעתך http://education.forums.walla.co.il/ts.cgi?tsscript=f/m/object&id=8038339
   העברת כיתה http://education.gov.il
   סה/1(א) http://www.education.gov.il/edun_doc/se1ak8_5_34.htm
   העברות יזומות http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Sherut/Takanon/Perek1B/Haavara/betoch_machoz.htm
   טבלת הסכומים המירביים שהותרו לגבייה http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Owl/Hebrew/Nehalim/Naalim/Taslumim.htm
   טבלת התשלומים שאושרו לגבייה לשנת הלימודים התשס"ז http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Owl/Hebrew/Nehalim/Naalim/Taslumim.htm
   העברות יזומות http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Sherut/Takanon/Perek1B/Haavara/betoch_machoz.htm
   טיפול בתלמידים בעלי לקויות למידה במסגרות החינוך http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/gapim/likuy_lemida/RatzyonalHitarvut.htm
   פרסומת מסחרית בביה"ס http://www.education.gov.il/edun_doc/sf8ak3_7_53.htm
   תשלומי הורים http://www.education.gov.il/edun_doc/sc3ak3_11_9.htm
   טבלת התשלומים המותרים לגבייה http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Owl/Hebrew/Nehalim/Naalim/Taslumim.htm
   תשלומי הורים http://www.education.gov.il/edun_doc/sc3ak3_11_9.htm
   פורום יואל גבע http://yoram.walla.co.il/ts.cgi?tsscript=com/index&c=2.0&forum_id=7
   פורום המנב"ס /forums/index.asp?FID=27211&nCategoryID=17&nFatherForumID=
   במצגת המצורפת http://meyda.education.gov.il/files/Owl/Hebrew/SaratHhinuch/VaadatDorner/TakzivChinuchMeyuchad9.ppt#10
   לימודים באינטרנט http://www.internet-2.org.il/לימודים_באינטרנט/
   סג/4(א) http://www.education.gov.il/edun_doc/sc4ak2_2_32.htm
   בחוזר מנכ"ל http://www.education.gov.il/edun_doc/sc2ak2_4_4.htm
   סד/8(א) http://www.education.gov.il/mark01/h0009201.htm#TQL
   סה/2 http://www.education.gov.il/mark01/h0009204.htm#TQL
   סג/4 http://www.education.gov.il/edun_doc/sc4ak2_2_32.htm
   סב/5א http://www.education.gov.il/edun_doc/sb5ak4_3_16.htm
   חוק זכויות התלמיד http://www.education.gov.il/zchuyot/download/chukim31.doc
   בחירת ציון http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Exams/HanchayotVenehalim/Chozrim/BhiratTziunBateuda.htm
   לחצי כאן כדי לעבור לקבוצות דיון של עובדי ההוראה http://cms.education.gov.il/EducationCMS/PortalOvdeyHoraa/KvutzotDiyun.htm
   חוזר מנכ"ל http://www.education.gov.il/mark01/h0025656.htm#TQL
   סד/9(א) http://www.education.gov.il/edun_doc/sd9ak6_2_23.htm
   המחצית השלישית http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shachar/AlHaagaf/machzit3.htm
   "מדריך לנבחן החיצון - נושאי הלימוד לבחינות הבגרות", מהדורה 21 http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Exams/Externi/NoseiLimudKaitzTashsav.htm
   הנחיות לנרשמים http://cms.education.gov.il/educationcms/units/exams/externi/harshamahorefexterni.htm
   ראמ"ה http://cms.education.gov.il/educationcms/units/rama/odotrama/odot.htm
   רשימת לקויות http://www.education.gov.il/edun_doc/sd10ak3_3_4.htm
   הבטחת הבטיחות בגני הילדים http://www.education.gov.il/edun_doc/sc2bk5_1_36.htm
   פרסומת מסחרית בבית הספר http://www.education.gov.il/edun_doc/sf8ak3_7_53.htm
   טבלת התשלומים שאושרו לגבייה לשנה"ל התשס"ז. http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Owl/Hebrew/Nehalim/Naalim/Taslumim.htm
   רישום כוזב של תלמידים http://www.education.gov.il/edun_doc/sb7ak3_10_8.htm
   עצומה http://bagrut2007.brinkster.net
   הקישור http://cms.education.gov.il/educationcms/units/pniyot/shelotvetshuvot/bchinotbagrut/internim.htm
   קישור http://meyda.education.gov.il/tsiyuney_bagrut
   הקישור http://cms.education.gov.il/educationcms/units/pniyot/shelotvetshuvot/bchinotbagrut/internim.htm
   כאן הבטחת http://educationforums.cet.ac.il/forums/index.asp?Asp=403&FID=27172&nSubProjectID=0&bFillMsgFields=False&nOwnerID=0&nFillterUserID=117234&Index=7s3a7se3&sSearchText=
   ההחלטה האחרונה של משרד החינוך http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3585380,00.html
   הודעה - מועד פירסום ציוני בחינות הבגרות - מועד קיץ תשס"ח (2008) http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Exams/LuachHodaot/PirsumTziunim.htm
   מכתב למנהלים - סיום הערכת בחינות בגרות והעברת ציוני מועד קיץ תשס"ח (2008) http://cms.education.gov.il/educationcms/units/exams/hanchayotvenehalim/hodaot/syumhaarchasum2008.htm
   הנחיות http://www.education.gov.il/kav_patuach/download/A2_1_c.PDF
   אתר האינטרנט http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Exams/HanchayotVenehalim/Chozrim/ShinuiTziunShnati.htm
   דו"ח ועדת דוברת http://cms.education.gov.il/educationcms/units/Ntfe/HdochHsofi/DochSofi.htm
   בתקצוב מוניציפלי http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MinhalCalcala/TakzivHachinuch/TiktzuvMunicipali/
   סג/4(ג) http://www.education.gov.il/edun_doc/sa4ck2_1_3.html
   לט/2 http://www.education.gov.il/kav_patuach/download/A2_1_c.PDF
   מיוחד ד' תשנ"ו http://www.education.gov.il/kav_patuach/download/A2_3.PDF
   קישור הזה http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Pniyot/Templates/RegularText.aspx?NRMODE=Published&NRORIGINALURL=%2fEducationCMS%2fUnits%2fPniyot%2fShelotVeTshuvot%2fBchinotBagrut%2fExternim.htm&NRNODEGUID={E1E3CF5A-C0BA-4F42-96A5-96344BE81208}&NRCACHEHINT=NoModifyGuest#2
   אתר האינטרנט של הציונים http://meyda.education.gov.il/tsiyuney_bagrut/
   עצומה לשרת החינוך http://img.tapuz.co.il/forums/6511856.doc
   קישור לכתובת http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Exams/HanchayotVenehalim/Chozrim/BhiratTziunBateuda.htm
   בשבילי החל"ב - חינוך לבריאות http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/briut/
   כאן http://www.education.gov.il/edun_doc/sf8ah3_5_14.htm
   חוק זכויות התלמיד http://www.education.gov.il/zchuyot/chukim2.htm
   מועדי ב' http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Exams/BchinotBagrut/Moed/LuachMoedB2007Interni.htm
   אתר המידע על כתות במדינת ישראל http://www.katot.org/KtDoc_ScientologyForKids.asp
   אתר משו"ב http://www.mashov.info
   הזה http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Exams/HanchayotVenehalim/Chozrim/SheeloneiMoedHorefTashsad.htm
   פורום /forums/index.asp?FID=27176&nCategoryID=16&nFatherForumID=
   פניות ציבור http://www.education.gov.il/pniyot/index.html
   פניות הציבור http://www.education.gov.il/pniyot/index.html
   59101 http://meyia.education.gov.il\bagrut
   59101 http://meyia.education.gov.il\bagrut
   חוזר מנכ"ל http://www.education.gov.il/edun_doc/sc4ak4_3_19.htm
   תאונות תלמידים http://www.what2do.co.il/Page10353.asp
   תאונות תלמידים http://www.what2do.co.il/Page10353.asp
   כתבה ב-ynet http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3590490,00.html
   מסמך רקע על לימודים בשעת האפס http://www.knesset.gov.il/MMM/data/docs/m00828.doc
   ללמוד http://www.lilmod.info
   אתר המפמ"ר לאנגלית http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/English/Bagrut/How_To_Mark_Bagrut_+Examinations.htm
   קישור ישיר לכללים http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/BA426621-1A42-4A61-A3D8-49189679FAB4/75540/GENERAL20GUIDELINES.pdf
   ההודעה המקורית http://educationforums.cet.ac.il/forums/index.asp?Asp=403&FID=27172&Index=7t3r
   תלונה 1 http://educationforums.cet.ac.il/forums/index.asp?Asp=403&FID=27172&Index=7ts2
   תלונה 2 http://educationforums.cet.ac.il/forums/index.asp?Asp=403&FID=27172&Index=7um5
   תלונה 3 http://educationforums.cet.ac.il/forums/index.asp?Asp=403&FID=27172&Index=7vn2
   תלונה 4 http://educationforums.cet.ac.il/forums/index.asp?Asp=403&FID=27172&Index=7xwv
   הודעה ששלחת http://educationforums.cet.ac.il/forums/index.asp?Asp=403&FID=27172&Index=7yjw
   דף פרסום הציונים http://meyda.education.gov.il/tsiyuney_bagrut/
   דיווחים בתקשורת http://www.mynet.co.il/articles/0,7340,L-3665489,00.html
   דף פרסום הציונים http://meyda.education.gov.il/tsiyuney_bagrut/
   http://cms.education.gov.il/educationcms/units/pniyot/mianachnu/miananchnu.htm http://cms.education.gov.il/educationcms/units/pniyot/mianachnu/miananchnu.htm
   דף פרסום הציונים http://meyda.education.gov.il/tsiyuney_bagrut/
   אתר אגף הבחינות http://cms.education.gov.il/educationcms/units/exams
   בגרויות http://educationforums.cet.ac.il/forums/index.asp?Asp=402&nOwnerID=0&nSubProjectID=0&bFillMsgFields=False&FID=27172&nFillterUserID=117234
   חוזר לתמידי משנה בוגרים http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Exams/HanchayotVenehalim/Hodaot/HamaraMath.htm
   אגף הבחינות - חוזר מתמטיקה לתלמידי משנה בוגרים http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Exams/HanchayotVenehalim/Hodaot/HamaraMath.htm
   קישור לעצומה http://www.atzuma.co.il/petition/michalshrager/1/1000/
   קישור לאתר העצומה http://www.atzuma.co.il/petition/michalshrager/1/1000/
   תודה על תשובתך. האם תוכלי לקשר/להפנות אותי להנחיית משה"ח בענין? http://educationforums.cet.ac.il/forums/index.asp?Asp=403&FID=27172&nSubProjectID=0&bFillMsgFields=False&nOwnerID=0&nFillterUserID=117234&Index=814c81g981hs&sSearchText=
  
   מרב"ג http://cms.education.gov.il/educationcms/units/exams/externi/marbagkaitz2009.htm
   דף פרסום הציונים http://meyda.education.gov.il/tsiyuney_bagrut/
   חוזר של משרד החינוך http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Exams/LuachHodaot/MikudSummer2009.htm
   הוכחה שאין ציונים http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Pniyot/KvutzutDiyun/EkuvMatanEthyachashutSheelot.htm
   האגף לתכנון ולפיתוח תוכניות לימודים http://cms.education.gov.il/educationcms/units/tochniyot_limudim/portal
   להורדה בקובץ אקסל http://wind.prohosting.com/yakovn/r_downla.htm
   דף פרסום הציונים http://meyda.education.gov.il/tsiyuney_bagrut/
   אתר האינטרנט http://meyda.education.gov.il/tsiyuney_bagrut/
   אתר של יואל גבע http://www.geva.co.il/geva/p,878,424.asp
   http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Pniyot/KvutzutDiyun/EkuvMatanEthyachashutSheelot.htm http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Pniyot/KvutzutDiyun/EkuvMatanEthyachashutSheelot.htm
   הנחיות למועד ב' 2009 http://cms.education.gov.il/educationcms/units/exams/hanchayotvenehalim/chozrim/moedb2009.htm
   לוח הבחינות http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/AE2B53DE-01B6-4FDF-8326-F16E4E99DAC6/94531/LuachMoedB20091.pdf
   דף פרסום הציונים http://meyda.education.gov.il/tsiyuney_bagrut/
   הנחיות למועד ב' 2009 http://cms.education.gov.il/educationcms/units/exams/hanchayotvenehalim/chozrim/moedb2009.htm
   אתר האינטרנט http://meyda.education.gov.il/tsiyuney_bagrut/
   האתר של יואל גבע http://www.geva.co.il/geva/p,423,136.asp
   פסיכומטרי http://www.hinuch-online.co.il/psycho/
   שקלול דיפרנציאלי http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/HighSchool/LykratBagrut/Shaked.htm
   שקלול דיפרנציאלי http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/HighSchool/LykratBagrut/Shaked.htm
   שקלול דיפרנציאלי http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/HighSchool/LykratBagrut/Shaked.htm
   חוזר מנכ"ל http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/4/4-3/HodaotVmeyda/H-2009-3-4-3-8.htm
   פירוט על שקלול דיפרנציאלי http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/HighSchool/LykratBagrut/Shaked.htm
   לוח מועדי ב' http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Exams/BchinotBagrut/Moed/LuachMoedB2009.htm
   הנחיות למועד ב' http://cms.education.gov.il/educationcms/units/exams/hanchayotvenehalim/chozrim/moedb2009.htm
   תשובת מנהלת הפורום http://educationforums.cet.ac.il/forums/index.asp?Asp=403&FID=27172&nSubProjectID=0&bFillMsgFields=False&nOwnerID=0&nFillterUserID=117234&Index=8tc58tdl&sSearchText=
   דף פרסום הציונים http://meyda.education.gov.il/tsiyuney_bagrut/
   הנחיות למועד ב' http://cms.education.gov.il/educationcms/units/exams/hanchayotvenehalim/chozrim/moedb2009.htm
   תקנון הזכאות לתעודת בגרות http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Exams/HanchayotVenehalim/Archive/TakanonVabchinotVezakautLebagrut.htm
   דף הבית http://www.education.gov.il
   הכתבה http://www.haaretz.com/hasite/spages/1099772.html
   פסיכומטרי http://www.mixx.com/users/mypi
   תגובתו של ארגון המורים http://www.irgun-hamorim.org.il/index.asp?action=read&atcid=168147
   מנהל מאבק http://maavak.org/
   באתר הזה... http://prasim.eu.pn/ref.php?id=2097
   כאן http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Manbas/
   באתר משרד החינוך http://meyda.education.gov.il/tsiyuney_bagrut/
   לחץ כאן http://www.atzuma.co.il/petition/asaf444/1/1000/
   הסבר על שקלול דיפרנציאלי http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/HighSchool/LykratBagrut/Shaked.htm
   דף פרסום הציונים http://meyda.education.gov.il/tsiyuney_bagrut/
   שקלול דיפרנציאלי http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/HighSchool/LykratBagrut/Shaked.htm
   אתר של אגף הבחינות http://cms.education.gov.il/educationcms/units/exams
   דף פרסום הציונים http://meyda.education.gov.il/tsiyuney_bagrut/
   משרד החינוך הודיע http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Exams/BchinotBagrut/Moed/PirsumLuachWin2010.htm
   אתר משרד החינוך https://meyda.education.gov.il/tsiyuney_bagrut/info/tohar.htm
   כאן https://meyda.education.gov.il/tsiyuney_bagrut/info/tohar.htm
   שקלול דיפרנציאלי http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/HighSchool/LykratBagrut/Shaked.htm
   השתלמויות http://www.heseg.co.il/
   הכללים האלה http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Exams/HanchayotVenehalim/Hodaot/ShinuiTziunShnati.htm
   ההנחיות האלה http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Exams/HanchayotVenehalim/Hodaot/ShinuiTziunShnati.htm
   הזה http://www.csit.org.il/
   אסמכתא https://meyda.education.gov.il/tsiyuney_bagrut/info/tohar.htm
   אסמכתא https://meyda.education.gov.il/tsiyuney_bagrut/info/tohar.htm
   כאן https://meyda.education.gov.il/tsiyuney_bagrut/info/tohar.htm
   כאן http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Exams/HanchayotVenehalim/Archive/TakanonVabchinotVezakautLebagrut.htm
   דף פרסום הציונים http://meyda.education.gov.il/tsiyuney_bagrut/
   דף פרסום הציונים http://meyda.education.gov.il/tsiyuney_bagrut/
   שקלול דיפרנציאלי http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/HighSchool/LykratBagrut/Shaked.htm
   דף פרסום הציונים http://meyda.education.gov.il/tsiyuney_bagrut/
   דף פרסום הציונים http://meyda.education.gov.il/tsiyuney_bagrut/
   דף פרסום הציונים http://meyda.education.gov.il/tsiyuney_bagrut/
   דף פרסום הציונים http://meyda.education.gov.il/tsiyuney_bagrut/
   בעית ציון סופי http://educationforums.cet.ac.il/forums/index.asp?Asp=403&FID=27172&Index=8sl9&nNewMID=410327&nSubProjectID=0&bFillMsgFields=False&nOwnerID=0&nFillterUserID=117234
   חוזר המנכ"ל הזה http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/4/4-3/HodaotVmeyda/H-2009-3-4-3-8.htm
   אתר משרד החינוך http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/ChipusNetunim.asp
   דף פרסום הציונים https://meyda.education.gov.il/tsiyuney_bagrut
   דף פרסום הציונים https://meyda.education.gov.il/tsiyuney_bagrut
   ציונים http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Pniyot/Templates/RegularText.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID={5FF921BB-F50F-4149-8C47-5B4E1E17E627}&NRORIGINALURL=%2fEducationCMS%2fUnits%2fPniyot%2fShelotVeTshuvot%2fSederNohal%2fTziyunim.htm&NRCACHEHINT=Guest#2
   דף פרסום הציונים https://meyda.education.gov.il/tsiyuney_bagrut/
   כאן http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Exams/BchinotBagrut/Shelonim/HokZyuiotYozrim.htm
   כאן https://meyda.education.gov.il/tsiyuney_bagrut/
   חוזר מפמ"ר תש"ע/2 באזרחות http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MafmarEzrachut/Hodaot/Hozrim/Tasha2.htm
   שקלול דיפרנציאלי http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/HighSchool/LykratBagrut/Shaked.htm
   דף פרסום הציונים https://meyda.education.gov.il/tsiyuney_bagrut
   הרשמה לבחינות ופרסום ציונים https://meyda.education.gov.il/tsiyuney_bagrut
   כאן http://cms.education.gov.il/educationcms/units/exams/hanchayotvenehalim/chozrim/bhinotmoedb2010.htm
   לוח בחינות מועד ב' http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Exams/BchinotBagrut/Moed/LuachMoedB2010.htm
   כאן https://meyda.education.gov.il/tsiyuney_bagrut
   קישור הזה https://meyda.education.gov.il/tsiyuney_bagrut
   דף פרסום הציונים https://meyda.education.gov.il/tsiyuney_bagrut
   דף פרסום הציונים https://meyda.education.gov.il/tsiyuney_bagrut
   לוח מועדים כולל שעות בחינה http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Exams/BchinotBagrut/Moed/LuachMoedB2010.htm
   דף פרסום הציונים https://meyda.education.gov.il/tsiyuney_bagrut
   דף פרסום הציונים https://meyda.education.gov.il/tsiyuney_bagrut
   שקלול דיפרנציאלי http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/HighSchool/LykratBagrut/Shaked.htm
   בדף הזה http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Exams/BchinotBagrut/Moed/LuachMoedB2010.htm
   כאן http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/4/4-3/HodaotVmeyda/H-2010-3-4-3-6.htm
   לא יתפרסמו יותר http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Exams/BchinotBagrut/Shelonim/HokZyuiotYozrim.htm
   דף פרסום הציונים https://meyda.education.gov.il/tsiyuney_bagrut/
   דף פרסום הציונים https://meyda.education.gov.il/tsiyuney_bagrut/
   פרטים על ההרשמה למועד ב' http://cms.education.gov.il/educationcms/units/exams/hanchayotvenehalim/chozrim/bhinotmoedb2010.htm
   בתשלום http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Exams/HanchayotVenehalim/Hodaot/NispacDemeyBechinot.htm
   דף פרסום הציונים https://meyda.education.gov.il/tsiyuney_bagrut/
   לוח בחינות מועד ב' http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Exams/BchinotBagrut/Moed/LuachMoedB2010.htm
   דף פרסום הציונים https://meyda.education.gov.il/tsiyuney_bagrut/
   אתר הזה https://meyda.education.gov.il/tsiyuney_bagrut
   שקלול דיפרנציאלי http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/HighSchool/LykratBagrut/Shaked.htm
   כאן http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Exams/HanchayotVenehalim/Chozrim/BhinotMoedB2010.htm
   דף פרסום הציונים https://meyda.education.gov.il/tsiyuney_bagrut/
   דף פרסום הציונים https://meyda.education.gov.il/tsiyuney_bagrut
   דף פרסום הציונים https://meyda.education.gov.il/tsiyuney_bagrut
   דף פרסום הציונים https://meyda.education.gov.il/tsiyuney_bagrut
  
   קישור הזה http://cms.education.gov.il/educationcms/units/exams/hanchayotvenehalim/chozrim/mishloachtoztaotsum2010.htm
   דף פרסום הציונים https://meyda.education.gov.il/tsiyuney_bagrut
   כאן https://meyda.education.gov.il/tsiyuney_bagrut
   דף הזה https://meyda.education.gov.il/tsiyuney_bagrut
   טלפון המפורסם בדף זה http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Owl/Hebrew/AlSederHayom/Sismaot.htm
   דף זה http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Owl/Hebrew/AlSederHayom/Sismaot.htm
   הדף הזה https://meyda.education.gov.il/tsiyuney_bagrut
   אפשרות לבדיקת סיסמה http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Owl/Hebrew/AlSederHayom/Archiyon/Sismaot.htm
   קישור לדף מפורט http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/HighSchool/LykratBagrut/Shaked.htm
   המועד הרשמי http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Exams/HanchayotVenehalim/Ogdan/MatalotBateiHaseferOgdan.htm
   דף פרסום הציונים https://meyda.education.gov.il/tsiyuney_bagrut
   דף זה http://meyda.education.gov.il/
   מקרא ציונים חריגים http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Manbas/pedagogi/bagruyot/TziyunHarig.htm
   כאן http://www.articles.co.il/article/80869/למה כדאי לבדוק חברת הסעות לפני טיול שנתי
   אוניברכיתה http://www.oniverkita.co.il
   אינסטלטור http://www.plumbers-service.co.il/
   אינסטלטור http://www.plumbers-service.co.il/
   מועד בחינות המיצ"ב לשנת תשע"א http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/MaitzavHatashch/
   תשע/1א http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/2/2-1/HoraotKeva/K-2010-1a-2-1-12.htm
   ספרים משומשים http://www.fishabook.com
   לימודי אבטחת מערכות מידע http://www.avtahat-meyda.com/learn/
   מצלמות אבטחה http://www.sec-cams.com
   סרטון נוראי ! http://www.flix.co.il/tapuz/showVideo.asp?m=3831534
   כניסה לסקר http://www.surveygizmo.com/s3/502890/02194d4f4c23
   דורה http://www.dorasite.com
   טיולים מאורגנים לצרפת http://www.breeza.co.il/organized_tours_france
   טיולים מאורגנים לספרד http://www.breeza.co.il/organized_tours_spain
   חבילות נופש http://www.travel5.co.il
   טיולים מאורגנים http://www.breeza.co.il
   דורה http://www.dorasite.com
   ימי גיבוש http://www.pinuk4u.co.il/%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%92%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A9
   פסיכומטרי http://www.onexone.co.il
   לימודי אנגלית http://www.jpostlite.co.il
   מורים לאנגלית http://www.jpostlite.co.il/lite_talk/
   חוזר מנכ"ל http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/5/5-3/HoraotKeva/K-2008-3b-5-3-51.htm
   פעילות בשמש http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/HoraotHai/Bariyut/HaganaMkrinatShmesh.htm
   חוזר מנכ"ל בטיחות בגני ילדים סככת צל סעיף 2 http://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc//sc2bk5_1_36.htm
   חוזר מנכ"ל העסרקת סייעת http://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc/nh10ck1_2_8.htm
   חוזר מנכ"ל המלצות http://cms.education.gov.il/educationcms/applications/mankal/arc/sa10ak2_2_23.htm
   דיפרנציאלי http://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc/sd1ak3_7_37.htm
   מצורף חוזר מנכ"ל http://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc/sd1ak3_7_37.htm
   חינוך קדם יסודי http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/IrgunMinhal/hagigot/HagigotBganYeladim.htm
   חוזר מנכ"ל http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/2/2-1/HoraotKeva/K-2010-1a-2-1-12.htm
   ה http://
   קישור http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shachar/Machlakot/MerkazeiChinuch/Tfasim/
   צירופים http://cms.education.gov.il/educationcms/units/exams/hanchayotvenehalim/hodaot/zerufimmath.htm
   המינימלי http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Exams/HanchayotVenehalim/Hodaot/Minimali35003.htm
   אופק חדש חוזר מנכ"ל http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-1/HoraotKeva/K-2009-3a-3-1-35.htm
   קישור לאתר אפק חדש http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Ofek/PedagogiaOfek/
   חוזר המנכ"ל המצורף http://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc/se4bk7_6_10.htm
   חוזר מנכ"ל תלבושת אחידה. http://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc/sd8ak2_4_5.htm
   חוזר מנכ"ל http://cms.education.gov.il/educationcms/applications/mankal/etsmedorim/2/2-1/horaotkeva/k-2010-1a-2-1-12.htm
   חוזר מנכ"ל http://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc/sd1ak3_7_37.htm
   שיבוץ הקבצות http://
   חופשות שנת הלימודים http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-5/HodaotVmeyda/H-2011-10b-3-5-16.htm
   לעצומה http://www.atzuma.co.il/shiluvyehidani/0/3
   משרד התמת http://www.moit.gov.il/
   קישור http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Exams/HanchayotVenehalim/Hodaot/HamaraVeNewMath.htm
   אופק חדש http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Ofek/http://
   חוזר מנכ"ל http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/2/2-2/HodaotVmeyda/H-2010-1-2-2-6.htm
   חוזר http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-1/HoraotKeva/K-2010-8a-3-1-38.htm
   פורט בחינות http://cms.education.gov.il/educationcms/units/exams
   ארגזי המנה החמה http://
   אתר למפמ"ר לאנגלית http://cms.education.gov.il/educationcms/units/mazkirut_pedagogit/english/whatsnew/
   כאן בקישור הזה http://www.izmargadsys.com/ASPPages/Ages9-10/Holidays/TuBishvat/TuBishvat9-10.aspx
   חוזר מנכ"ל http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Owl/Hebrew/Nehalim/Naalim/TashlumeyHorimTashab.htm
   חוזר מנכל בנושא התאמות http://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc//sd4bk4_3_25.htm
   איתור מוסדות חינוך http://hinuch.education.gov.il/imsnet/itur.aspx
   הדו"א http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Pniyot/DarkeyPniya/PinyElynu.htm
   הפקס http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Pniyot/DarkeyPniya/PinyElynu.htm
   חוזר מנכ"ל http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-1/HoraotKeva/K-2006-3a-3-1-25.htm
   חו\ר מנכל http://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc//sg3ak2_2_61.htm
   חוזר מנכ"ל http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/6/6-6/HoraotKeva/K-2008-3a-6-6-1.htm
   צו פיקוח על גני ילדים מכירם ושרותים http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/FFFAF2FD-AD8F-4CAC-BFF6-78B033DA4979/126198/TzavPickuachTashaa.pdf
   חינוך קדם יסודי http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/preschool
   עמוד 24 http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/preschool
   חוזר מנכ"ל סעיף 5 בטבלה http://cms.education.gov.il/educationcms/applications/mankal/etsmedorim/2/2-1/horaotkeva/k-2010-1a-2-1-12.htm
   חוזר מנכ"ל http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-10/HodaotVmeyda/H-2011-4-3-10-1.htm
   חוזר מנכ"ל http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-1/HoraotKeva/K-2009-8a-3-1-36.htm
   חוזר מנכ"ל תשלומים http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Owl/Hebrew/Nehalim/Naalim/TashlumeyHorimTashab.htm
   חוזר מנכל נציגות הורים http://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc//sd4ak2_3_6.htm
   תוכנית יסוד הליבה לחטיבות ביניים http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-1/HoraotKeva/K-2009-8a-3-1-36.htm
   צו פיקוח על גנים פרטיים http://www.info.gov.il/nr/exeres/30C6FC9B-29DF-4BDC-B236-685CA4B1B63C.htm
   בחינת בגרות במתכונת חדשה http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/4/4-3/HodaotVmeyda/H-2007-6-4-3-12.htm
   קישור לאתר המפמ"ר http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Ivrit/MaChadash/
   חוזרי מנכ"ל לוח חופשות ושנת הלימודים http://cms.education.gov.il/educationcms/units/owl/hebrew/nehalim/naalim/luachchufshottashab.htm
   אגף הבחינות http://cms.education.gov.il/educationcms/units/exams
   אגף הבחינות http://https://meyda.education.gov.il/tsiyuney_bagrut/
   השלמת בגרויות http://www.bagruyot.com/bagruyot.php
   גיור http://giyurisrael.com/
   חוזר מנכ"ל הסעות http://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc//sd10ak3_3_4.htm
   חוזר מנכ"ל http://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc/sd1ak3_7_37.htm
   חוזר מנכ"ל http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-1/HoraotKeva/K-2011-6-1-3-1-40.htm
   חוזר מנכ"ל http://cms.education.gov.il/educationcms/applications/mankal/etsmedorim/3/3-10/hodaotvmeyda/h-2011-4-3-10-1.htm
   חוזר מנכ"ל נציגות הורים http://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc//sd4ak2_3_6.htm
   חוזר מנכ"ל תשלומי הורים http://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc//sc3ak3_11_9.htm
   חוזר מנכ"ל תשלומי הורים http://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc//sc3ak3_11_9.htm
   חוזר מנכ"ל http://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc/sb5ak4_3_16.htm
   ילדים פלוס הפורטל המקיף להורים http://www.yeladimplus.co.il
   חינוך ביתי http://cms.education.gov.il/educationcms/applications/mankal/etsmedorim/3/3-1/horaotkeva/k-2009-8a-3-1-37.htm
   איתור מוסדות חינוך http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/IMS/HomePage.htm
   u y
   חוזר מנכ"ל http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-10/HodaotVmeyda/H-2012-4-3-10-1.htm
   עידן פלוס http://www.idanplus.tv
   ממיר דיגיטלי http://www.idanplus.tv/p/blog-page_30.html
   חוזר מנכ"ל http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/2/2-2/HoraotKeva/
   ערעור על ציון מגן http://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc//sc4ak4_3_19.htm
   מגן http://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc//sb5ak4_3_16.htm
   קישור לאתר http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Exams/Externi/Takanon/Takanon19.htm
   חוזר http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-1/HoraotKeva/K-2009-8a-3-1-36.htm
   דפי עבודה בחינם http://www.izmargadsys.com/ASPPages/Ages7-8/Holidays/Purim/Purim7-8.aspx
   חוזר מנכך הזנה http://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc//sg3ak2_2_61.htm
   video poker http://vid-poker.com/
   חוזר מנכ"ל http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-5/HodaotVmeyda/H-2010-10-3-5-18.htm
   חוזר מגזר יהודי http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-5/HodaotVmeyda/H-2011-10b-3-5-16.htmhttp://
   חוזר מגזר דרוזי http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-5/HodaotVmeyda/H-2011-10b-3-5-20.htm
   חוזר חינוך מוכר שאינו רישמי http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-5/HodaotVmeyda/H-2011-10b-3-5-18.htm
   http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-5/HodaotVmeyda/H-2011-10b-3-5-19.htm http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-5/HodaotVmeyda/H-2011-10b-3-5-19.htm
   חוזר מנכ"ל http://www.google.co.il/#hl=iw&site=&q=%D7%97%D7%95%D7%96%D7%A8+%D7%9E%D7%A0%D7%9B%22%D7%9C+%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AA&oq=%D7%97%D7%95%D7%96%D7%A8+%D7%9E%D7%A0%D7%9B%22%D7%9C+%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AA&aq=f&aqi=g2&aql=&gs_sm=3&gs_upl=10984l14593l0l14811l17l17l0l8l8l0l188l1172l0.8l8l0&gs_l=hp.3..0l2.10984l14593l0l14811l17l17l0l8l8l0l188l1172l0j8l8l0.frgbld&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=bcde9155abbca02d&biw=790&bih=419
   במגזר הדרוזי http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-5/HodaotVmeyda/H-2011-10b-3-5-20.htm
   במגזר הערבי http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-5/HodaotVmeyda/H-2011-10b-3-5-19.htm
   במגזר היהודי http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-5/HodaotVmeyda/H-2011-10b-3-5-16.htm
   חוזר מנכ"ך אלימות http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/2/2-1/HoraotKeva/K-2010-1a-2-1-12.htm
   איתור מוסדות http://hinuch.education.gov.il/imsnet/itur.aspx
   מטפסים להצלחה http://www.climbingtosuccess.co.il
   עיצוב לוגו http://www.logo4biz.co.il
   איתור מוסדות חינוך http://hinuch.education.gov.il/imsnet/itur.aspx
   כיתבו לנו http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Exams/ContactUs.htmhttp://
   תוכניות לימודים חיצוניות http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-7/HoraotKeva/K-2011-4-3-7-63.htm
   חוזר מנכ"ל עישון סעיף 11 http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/2/2-1/HoraotKeva/K-2010-1a-2-1-12.htmhttp://
   חוזר מנכ"ל שנת הלימודים והחוםשוץ http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-5/HodaotVmeyda/H-2011-10b-3-5-16.htm
   חוזר מנכ"ל http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/2/2-1/HoraotKeva/K-2010-1a-2-1-12.htm
   איתור מוסדות חינוך http://hinuch.education.gov.il/imsnet/itur.aspx
   הנחיות לבחינות מותאמות בתנ"ך http://www.daat.co.il/daat/minhal/tanach/mafmar2.htm
   תשלומי הורים מפורט http://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc//sc3ak3_11_9.htm
   תלומי הורים http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Owl/Hebrew/Nehalim/Naalim/TashlumeyHorimTashab.htm
   ארגון וגבייה http://
   מבנה הבחנות חדש http://
   איתור מוסדות חינוך http://hinuch.education.gov.il/imsnet/itur.aspx
   חוזר מנכ"ל בטיחות בהסעות http://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc//sa1k3_3_2.htm
   בחוזר מנכ"ל "קידוןם אקלים בטוח" http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/2/2-1/HoraotKeva/K-2010-1a-2-1-12.htm
   מלונות ים המלח http://www.hotels-deadsea.com
   חוזר מנכ"ל http://cms.education.gov.il/educationcms/applications/mankal/etsmedorim/1/1-2/horaotkeva/h-2012-3a-1-2-41.htm
   אתר השירות הפסיכולוגי הייעוצי http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/LikuyeyLemida/Medinyut/
   קישור לאתר http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/yomale/
   'זכות ערעור לתלמיד על ציונו הבית ספרי' http://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc/sc4ak4_3_19.htm
   באתר האינטרנט http://meyda.education.gov.il/tsiyuney_bagrut/
   קישור http://cms.education.gov.il/educationcms/units/owl/hebrew/nehalim/naalim/luachchufshottashag.htm
   קישור http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/9DAAC033-F9CF-457A-8BC1-129BA2DF9358/132924/MivneNewExamMathWin2011.pdf
   קישור א' http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-10/HodaotVmeyda/H-2012-7-3-10-4.htm
   קישור ב' http://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc/sb4ak3_10_7.htm
   קישור http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Owl/Hebrew/Contact/TzruKesher.htm
   קישור http://che.org.il/?p=10259
   קישור א' http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Owl/Hebrew/Contact/TzruKesher.htm
   קישור ב' http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Merkaz
   'יישום חוק חינוך מיוחד' http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/1/1-2/HoraotKeva/H-2012-3a-1-2-41.htm
   בקישור http://educationforums.cet.ac.il/forums/index.asp?Asp=401&nOwnerID=0&nSubProjectID=0&bFillMsgFields=False&FID=27172&nFillterUserID=117234&Com=18&sSearchText=&nPageNum=158
   קישור http://cms.education.gov.il/educationcms/units/hachsharatovdeyhoraa
   הקישור http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/9DAAC033-F9CF-457A-8BC1-129BA2DF9358/132924/MivneNewExamMathWin2011.pdf
   טוהר הבחינות- http://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc/s2ak4_3_13.htm
   חשד לאי-קיום טוהר הבחינה בבחינות באנגלית ובמתמטיקה במועד קיץ ובמועד ב' http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/4/4-3/HodaotVmeyda/H-2010-3-4-3-6.htm
   עדכון לחוזר מנכ"ל תש"ס 2/(א) http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/4/4-3/HodaotVmeyda/H-2010-3-4-3-6.htm
   פרישה לקצבה http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/8/8-5/HodaotVmeyda/H-2012-3b-8-5-4.htm
   בקישור http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Manbas/minhelet/DarkeyPniya.htm
   קישור http://www.mchp.gov.il/Dormitory/Pages/default.aspx
   בקישור זה http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-1/HoraotKeva/K-2012-9-1-3-1-43.htm
   בר מצווה בכותל http://www.jerusalemklezmer.com
   בר מצווה בכותל http://www.jerusalemklezmer.com
   קישור http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/SearchResultsPages/SearchResultsTblDes.htm?kw=%22%e8%e5%e4%f8+%e4%e1%e7%e9%f0%e5%fa%22&index=ChozreyMankal&page=1&md=&mdsp=&surl=&mrp=20&msr=100&mrf=false&sort=
   חוזר מנכ"ל ועדת שילוה וועדת השמה http://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc//sf8bk1_2_36.htm
   חוזר מנכ"ל התאמות http://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc//sd4bk4_3_25.htm
   חוזר מנכ"ל http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/2/2-1/HoraotKeva/K-2010-1a-2-1-12.htm
   איתור מוסדות חינוך http://hinuch.education.gov.il/imsnet/itur.aspx
   חוזר מנכ"ל תשלומי הורים http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Owl/Hebrew/Nehalim/Naalim/TashlumeyHorimTashab.htm
   חוזר מנכ"ל פירוט גבייה http://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc//sc3ak3_11_9.htm
   ' נוהל הרחקת תלמיד מביה"ס' http://cms.education.gov.il/educationcms/applications/mankal/etsmedorim/2/2-4/horaotkeva/k-2012-2-4-9-6-1.htm
   'ציון בית ספרי (מגן)' http://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc/sb5ak4_3_16.htm
   תקנות חוק זכויות התלמיד http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Zchuyot/ChukimVeamanot/Chukim/TakanotBagrut.htm
   ללוח שנה וחופשות לשנה"ל תשע"ג http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Owl/Hebrew/Nehalim/Naalim/LuachChufshotTashag.htm
   יום כיף http://www.fundays.co.il
   גיבוש http://www.gibush.co.il
   ימי גיבוש http://www.yemei-gibush.co.il
   'התאמות בדרכי ההיבחנות לנבחנים בעלי לקויי למידה אינטרניים ואקסטרניים' http://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc/sd4bk4_3_25.htm
   'נוהל הרחקת תלמיד' http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/2/2-4/HoraotKeva/K-2012-2-4-9-6-1.htm
   בלוח חופשות, חגים וימים מיוחדים http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Owl/Hebrew/Nehalim/Naalim/LuachChufshotTashab.htm
   'נציגות הורים בבית הספר' http://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc/sd4ak2_3_6.htm
   האינטרנט http://meyda.education.gov.il/tsiyuney_bagrut/
   למנוע חיפוש http://hinuch.education.gov.il/imsnet/itur.aspx
   'ציון בית ספרי' http://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc/sb5ak4_3_16.htm
   'חסימת אתרי מידע בלתי רצויים באינטרנט במערכת החינוך'. http://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc/sd9ak3_6_6.htm
   'תשלומי הורים' http://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc/sc3ak3_11_9.htm
   קישור http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Owl/Hebrew/Contact/TzruKesher.htm
   לתקנון שירות עובדי הוראה http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Sherut/Takanon/Perek1B/Darga/hagdara.htm
   'נוהל הרחקת תלמיד' http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/2/2-4/HoraotKeva/K-2012-2-4-9-6-1.htm
   זה http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/IMS/HomePage.htm
   זו http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/IMS/HomePage.htm
   חוזר מנכ"ל http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-1/HoraotKeva/K-2011-6-1-3-1-40.htm
   לדרכי התקשורת http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Owl/Hebrew/Contact/TzruKesher.htm
   קישור http://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc/sc3ak3_11_9.htm
   זו http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/IMS/HomePage.htm
   זו http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/IMS/HomePage.htm
   קישור http://cms.education.gov.il/educationcms/applications/mankal/etsmedorim/6/6-3/hodaotvmeyda/h-2012-8-6-3-2.htm
   חוזר מנכל ס"ה/4 (א) http://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc/se4ak3_7_50.htm
   קישור http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Owl/Hebrew/Contact/TzruKesher.htm
   קישור http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Owl/Hebrew/Contact/TzruKesher.htm
   קישור http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Gil3/Horim/ReshimatGanim.htm
   חוזר מנכ"ל http://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc/sc3ak3_11_9.htm
   חוזר מנכ"ל http://cms.education.gov.il/educationcms/applications/mankal/etsmedorim/3/3-10/hodaotvmeyda/h-2012-7-3-10-4.htm
   קישור http://www.moit.gov.il/
   זה http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/IMS/HomePage.htm
   קישור א' http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Owl/Hebrew/Contact/TzruKesher.htm
   קישור ב' http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Merkaz
   חוזר מנכ"ל http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Owl/Hebrew/Nehalim/Naalim/TashlomeiHoreim.htm
   הקישור http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Owl/Hebrew/Templates/RegularText.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7b840DC863-BC98-4D5C-B145-9084C9BFECB9%7d&NRORIGINALURL=%2fEducationCMS%2fUnits%2fOwl%2fHebrew%2fContact%2fTzruKesher%2ehtm&NRCACHEHINT=NoModifyGuest#2
   קישור http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Owl/Hebrew/Templates/RegularText.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7b840DC863-BC98-4D5C-B145-9084C9BFECB9%7d&NRORIGINALURL=%2fEducationCMS%2fUnits%2fOwl%2fHebrew%2fContact%2fTzruKesher%2ehtm&NRCACHEHINT=NoModifyGuest#2
   קישור http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/6/6-3/HoraotKeva/K-2006-3a-6-3-8.htm
   הקישור http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-5/HodaotVmeyda/H-2012-10-2-3-5-6.htm
   עצומה http://www.atzuma.co.il/sdedovevacuation
   מבצעים http://www.dstudent.co.il/
   לחצו כאן בכדאי להיכנס לאתר ולהתרשם http://www.קייטרינג.net/
   חדר מלח http://saltway.co.il
   כפר נוער http://www.misgarot.org/%D7%9B%D7%A4%D7%A8-%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8
   מגן אצבעות גלגלת בולם מחזיר http://www.betihuty.co.il
   חנויות רהיטים בתל אביב http://www.meatzvim.co.il/%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A8%D7%94%D7%99%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%AA%D7%9C-%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91/
   כרטיסים זולים לאירועים http://kartis.cupatbravo.co.il/
   10 מבחנים בחשבון לכיתה א http://www.popy.co.il/o/1088-tests-account-class-a
   מבחנים לכיתה ב בהבנת הנקרא http://www.popy.co.il/o/1093-reading-comprehension-tests-class-b
   אתר המרכז http://www.tnuot.com/%D7%AA%D7%A8%D7%A4%D7%99%D7%94-%D7%91%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%94.html#ניבה פרי טיפול בתנועה
   אתר מפמ"ר ערבית http://cms.education.gov.il/educationcms/units/mazkirut_pedagogit/arabsafa/machadash/ma_chadash.htm
   דף פרסום הציונים https://meyda.education.gov.il/tsiyuney_bagrut/
   דף פרסום הציונים https://meyda.education.gov.il/tsiyuney_bagrut/
   http://www.reader.co.il/article/3763/תלמידיםבית-ספרהורים-המשותף-או-המנוכר http://www.reader.co.il/article/3763/תלמידיםבית-ספרהורים-המשותף-או-המנוכר
   אתר של יואל גבע http://www.geva.co.il/geva/cat.asp?catid=468&parentid=429


התנהגות בפורומים
כל הזכויות שמורות © מדינת ישראל , © Copyright Terms of use The state of Israel. All Right Reserved 1997-2003