דלג אל רשימת הפורומים

ראשי כרגע: 46 גולשים פעילים באתר הפורומים.
חינוך education
  למשוב התנהגות בפורומים להכנסת סיסמה     עזרה     תמיכה טכנית לפורומים   
   רשימת הפורומים

   לפורומים בית ספריים (עבור בתי ספר שאין להם אתרים בית ספריים) חיפוש בפורומים:

דיון מנהלים

 וודקוק גונסון - בשפה הערבית في اللغة العربية 
 חאלו"ם - חינוך אישי לצמיחה ומנהיגות 
 מובילי שרות  
 מנהלי בתי ספר במעברים 
 מנהלים מובילי רפורמה  
 מפקחים חוקרים 
 פורום בחינות בגרות - שאלות ותשובות
 פורום וודקוק גונסון - דוברי עברית 
 פורום מפקחים - רפורמה  
 פורום פיתוח מקצועי  
 שאלון תקופתי - דיווח ביצוע יעדי המשרד 
 

שיחות עם תלמידים

 הסופרים הצעירים 
 הקשר הרב דורי
 טיול עם מראה
 מגמת חינוך
    מורי מערכות בריאות 
    מורי חינוך 
 מתודולוגיה
 נטוכימיה
    מבחנים 
    מורים מדברים 
    מיני מחקר - רמה 3 
    למידת חקר - למידה מבוססת פרויקטים 
 פורום המפמ"ר לביולוגיה
    מעריכים – מעבדות - עדכונים 
    מעריכים – מעבדות - שאלות 
    מעריכים - שאלות 
    מעריכים - עדכונים 
    ביוחקר מתחילים ב 
    ביוחקר מתחילים א 
    מעריכים עדכונים "שאלונים קטנים" 
    מעריכים שאלות "שאלונים קטנים"  
 פורום המפמ"ר לתיאטרון
 קדימה יידיש
 

שיח בין מורים

 "האתגר 5" – פורום מורים למתמטיקה 5 יחידות
 English Counselors - מחוז חרדי 
 בוגרי תוכנית המצויינים
 גאם טק
 הערכת כתיבה באמצעות תיק עבודות  
 הפורום החדש לתכנית הלימוד החדשה בתקשורת וחברה - תשע"ד 
 הקשר הרב דורי
 וועדת תוכנית מדעי המחשב 
 חוקרים ופותרים בעיות ביחד – המודל העירוני - מדע וטכנולוגיה 
 חקר ופתרון בעיות - למדריכות מחוזיות - מדע וטכנולוגיה 
 חקר ציפורים למורי חט"ב - התייעצות מקצועית - מדע וטכנולוגיה
 טיול עם מראה
 יועצות שפ"י - מחוז חיפה 
 כלכלה 
 לבורנטים לביולוגיה
 לקראת הבחינה בלשון   
 מגמת חינוך
    מורי מערכות בריאות 
    מורי חינוך 
 מדברים ספרות
 מדברים עם מפמ"ר היסטוריה בחמ"ד
 מדעי המדינה 
 מוט"ב 
    מוט''ב למורים
    למורי מוט"ב בלבד - עברית 
    למורי מוט"ב בלבד - ערבית 
    מדע וטכנולוגיה לכל - למידת חקר - תיכון הנדסי - PBL 
 מורים למדעי הסביבה
    חומרים למורים בלבד 
 מורים לתנ"ך בחטיבה העליונה 
 מורים עולים וחונכי מורים עולים 
 מחשבת ישראל-הכנה לבחינות הבגרות 
 מעריכי בחינות הבגרות בתנ"ך  
 מפקחים חוקרים 
 מרכזי תוכניות "מצוינים להוראה" במכללות להכשרת עו"ה  
 נטו כימיה-פורום מדריכים 
 נטוכימיה
    מבחנים 
    מורים מדברים 
    מיני מחקר - רמה 3 
    למידת חקר - למידה מבוססת פרויקטים 
 סוציולוגיה 
    החידה התלת שבועית
    מחוז חיפה - מדעי החברה 
 עברית לביה"ס היסודי במגזר הערבי
 עברית לחט"ב במגזר הערבי
 עברית לחט"ע במגזר הערבי
 פורום בטיחות ביטחון והיערכות לחירום
 פורום המורים לאופנה  
 פורום המורים לערבית 
 פורום המפמ"ר לביולוגיה
    מעריכים – מעבדות - עדכונים 
    מעריכים – מעבדות - שאלות 
    מעריכים - שאלות 
    מעריכים - עדכונים 
    ביוחקר מתחילים ב 
    ביוחקר מתחילים א 
    מעריכים עדכונים "שאלונים קטנים" 
    מעריכים שאלות "שאלונים קטנים"  
 פורום המפמ"ר לתיאטרון
 פורום למורים לספרות ממד 
 פורום מורים ללימודי ארץ ישראל 
 פורום מורים למחול 
 פורום מורים למתמטיקה ביסודי
    פורום מורים למתמטיקה בחטיבה העליונה 
    פורום מורים למתמטיקה בחטיבת הביניים 
    פורום מעריכי בחינות בגרות במתמטיקה 3 יח"ל 
    פורום מעריכי בחינות בגרות במתמטיקה 4 יח"ל 
    פורום מעריכי בחינות בגרות במתמטיקה 5 יח"ל 
 פורום מורים לקולנוע
 פורום מורים לתקשורת
 פסיכולוגיה 
 קבוצת דיון למתעניינים בחינוך הגופני
    בודקי בחינות בגרות 
 קהילת מורי פיזיקה - עתודה מדעית טכנולוגית
 רב שיח מורים:הוראת העברית בבית הספר הערבי 
    הוראת עברית כשפה שנייה 
    עברית כשפה שנייה - המכללה האקדמית הערבית 
 שילוב טאבלטים עם חיישנים בלימודי מדע וטכנולוגיה
 שיפור השירות לעובדי הוראה, באמצעות מערכות מקוונות 
 תכנון לימודים
 תלמוד ותושבע"פ 
 

חשוב לדעת!

 
 ועדות סטטוטוריות מתוקף חוק החינוך המיוחד- שילוב, השמה וערר
 זהב בגן- גמלאים מתנדבים בגני ילדים
 חותם - הסכם school agreement
    מקדמים את הטכנולוגיה בבתי הספר
 מערכת מית"ר
 פורום חידוני התנ"ך
 ראמ"ה – פורום מדידה והערכה בחינוך
 שאלות ותשובות התכנית החדשה "ישראל עולה כיתה" בעל יסודי
 תכנית ההיבחנות החדשה לבגרות
 

חינוך ופדגוגיה

 בחינות בגרות במסגרות החינוך המיוחד
 גננות החינוך הדתי
 גננות מובילות - מחוז חרדי 
 הקשר הרב דורי
 זהב בגן- גמלאים מתנדבים בגני ילדים
 חוקרים ופותרים בעיות ביחד – המודל העירוני - מדע וטכנולוגיה 
 חינוך לחיים בחברה
 חקר ופתרון בעיות - למדריכות מחוזיות - מדע וטכנולוגיה 
 חקר ציפורים למורי חט"ב - התייעצות מקצועית - מדע וטכנולוגיה
 כנס הוראה איכותית
 לומדים במוזיאון
 לקראת גן ירוק, ירוק מתמיד, בשביל הפרחים
 מורים למדעי הסביבה
    חומרים למורים בלבד 
 מילת היום בגן
 מינהל חברה ונוער 
    זרעים של שלום
    מועצת התלמידים והנוער הארצית
    רכזי טיולים מחוז מרכז
    קונגרס הנוער חיפה
    ממ"ש למדבר יהודה
 מינהל תכנון
 מפתח הלב מתוך אמונה וכישורי חיים
 משחקים מכל הסוגים
 משפחה בשואה - שאלות לסופרת
 מתודולוגיה
 עברית לביה"ס היסודי במגזר הערבי
 עברית לחט"ב במגזר הערבי
 עברית לחט"ע במגזר הערבי
 פורום מדריכות חמ"ד על יסודי 
 פורום מורים למתמטיקה ביסודי
    פורום מורים למתמטיקה בחטיבה העליונה 
    פורום מורים למתמטיקה בחטיבת הביניים 
    פורום מעריכי בחינות בגרות במתמטיקה 3 יח"ל 
    פורום מעריכי בחינות בגרות במתמטיקה 4 יח"ל 
    פורום מעריכי בחינות בגרות במתמטיקה 5 יח"ל 
 פורום מעריכי מיצ"ב
 פורום ספרות ממד
 פורום פיתוח מקצועי  
 פיקוח וניהול מרכזים לגיל הרך 
 פיתוח מקצועי לסגל המפקחים במחוזות  
 ציל"ה- צהרי יום להעשרה 
 קב"סים ברשת 
 קבוצת דיון לגננות בנושא עברית שפה שניה  
 קבוצת דיון למתמחים (סטאזרים)
 קבוצת דיון למתעניינים בחינוך הגופני
    בודקי בחינות בגרות 
 ראמ"ה-פורום המיצ"ב הפנימי ומבחנים פנימיים אחרים  
 שאלות ותשובות - המגזר הדרוזי והצרקסי
 שאלות ותשובות עוז לתמורה - חינוך על יסודי
 שיפור השירות לעובדי הוראה, באמצעות מערכות מקוונות 
 שרות פסיכולוגי ייעוצי (שפי) 
    מובילים בית ספריים 
    מדריכי היחידה למניעת סמים אלכוהול וטבק  
    מדריכי אח"מ 
    תקשוב בשפ"י
 

חינוך וטכנולוגיה

 בחירת ספקי תוכן לבתי ספר 
 גאם טק
 דגם למידה Bring Your Own Device - BYOD
 הפורום החדש לתכנית הלימוד החדשה בתקשורת וחברה - תשע"ד 
 התכנית להתאמת מערכת החינוך למאה ה-21 
    התאמה למאה ה-21 / שילוב התקשוב במעגל ההוראה (עבור ועדת הביצוע)  
    התאמה למאה ה- 21 / דיון פדגוגי על פורטל התוכן החינוכי (עבור וועדת הביצוע)  
 זכויות יוצרים
 חותם - הסכם school agreement
    מקדמים את הטכנולוגיה בבתי הספר
 מגמת תקשוב
 מורים משתפים במגמת הנדסת תעשייה וניהול
 מקצוע מדעי הטכנולוגיה - פורום מורים  
    פורום מפקחים, מצ"טים, מטמיעים   
    מקצוע מדעי הטכנולוגיה - השתלמות מרכז 
    מקצוע מדעי הטכנולוגיה - השתלמות ירושלים 
    מקצוע מדעי הטכנולוגיה - השתלמות חיפה 
    השתלמות באר שבע 
    השתלמות דרום  
 משתמשי מנבס וקישורים
 נושאים תקשוביים לרכזי בגרויות
 עתודה מדעית טכנולוגית - מנהלים מלווים   
    עתודה מדעית טכנולוגית - תחום ביולוגיה כימיה 
    עתודה מדעית טכנולוגית - תחום פיזיקה 
 עתודה מדעית טכנולוגית - צוות היגוי מורחב  
 פורום המשתלמים באימונודיאגנוסטיקה ותרביות רקמה 
 פורום חקר מדעי ופתרון בעיות - למורים ומדריכים 
 פורום למורי מגמת מדיה ופרסום - מגזר ערבי
 פורום מורי הביוטכנולוגיה   
 פורום מורים פתוח במגמת הנדסת תעשייה וניהול
 פורום מורים פתוח במגמת ניהול עסקי
 קהילת מורי פיזיקה - עתודה מדעית טכנולוגית
 רופא תורן 
 שיבוץ עובדי הוראה
 שיווק וקידום מכירות
 תמיכה בענן החינוכי
 תקינת תוכן דיגיטלי ומערכות ניהול למידה
    פורום גופים מפתחים וספקים למוצרים טכנולוגיים בחינוך  
 

בין מדריכים

 לבורנטים לביולוגיה
 מדעי החברה למגזר הערבי 
 מדעים במחוז חרדי 
 מדריכות סופרוויזיון מחוזיות  
 מדריכות סופרוויזיון קהילה ארצית  
 מדריכי משלחות נוער לפולין
 מדריכים למתמטיקה - על יסודי 
 מעריכים - מדעי הסביבה - עדכונים 
 מעריכים - מדעי הסביבה - שאלות 
 מפקחים חוקרים 
 פורום למדריכות, יועצות ותראפיסטים בתוכנית מרח"ב 
 פורום למדריכות לחינוך חברתי-ערכי 
 פורום מדריכות חמ"ד על יסודי 
 פורום מדריכי גף קליטת עלייה  
 פורום מדריכי ספרות ממ"ד 
 פורום סטאז' 
 פורום צוות בריאות 
 פורום רכזות חינוך לשוני חמ"ד 
 תכנית מתקדמת למחנכים ומדריכים המלווים מסעות בני נוער לפולין 
 

קהילות פרטיות

   
 "ההכלה" - חינוך יסודי 
 70 שנות הישגים למדינת ישראל- גופים ירוקים 
 English Counselors - מחוז חרדי 
 Inspectorate – College/University Partnership 
 Inspectors/Counselors of Other Languages Partnership Forum 
 Literature Forum  
 Module A 
 Module B 
 Module C 
 Module D Literature 
 Module E 
 Module F Literature 
 Module G 
 Teacher-Inspectorate Partnership 
 בודקי בחינות בגרות 
 בחירת ספקי תוכן לבתי ספר 
 ביוחקר מתחילים א 
 ביוחקר מתחילים ב 
 גננות מובילות - מחוז חרדי 
 הגשת עבודות 
 הועדה לבחינת יישום דוח דורנר 
 הערכת כתיבה באמצעות תיק עבודות  
 הפורום החדש לתכנית הלימוד החדשה בתקשורת וחברה - תשע"ד 
 השתלמות באר שבע 
 השתלמות דרום  
 התאמה למאה ה- 21 / דיון פדגוגי על פורטל התוכן החינוכי (עבור וועדת הביצוע)  
 התאמה למאה ה-21 / שילוב התקשוב במעגל ההוראה (עבור ועדת הביצוע)  
 וודקוק גונסון - בשפה הערבית في اللغة العربية 
 וועדת תוכנית מדעי המחשב 
 חאלו"ם - חינוך אישי לצמיחה ומנהיגות 
 חומרים למורים בלבד 
 חוקרים ופותרים בעיות ביחד – המודל העירוני - מדע וטכנולוגיה 
 חקר ופתרון בעיות - למדריכות מחוזיות - מדע וטכנולוגיה 
 יועצות שפ"י - מחוז חיפה 
 יועצים כלכליים לבתי ספר בניהול עצמי 
 כישורי חיים 
 כלכלה 
 כתיבת תוכנית שעת החינוך הדתי 
 לב לדעת 
 למורי מוט"ב בלבד - עברית 
 למורי מוט"ב בלבד - ערבית 
 למידת חקר - למידה מבוססת פרויקטים 
 לקראת הבחינה בלשון   
 לשון עברית - שאלון 11281 
 לשון עברית - שאלון ב  
 מבחנים 
 מדע וטכנולוגיה לכל - למידת חקר - תיכון הנדסי - PBL 
 מדעי החברה למגזר הערבי 
 מדעי המדינה 
 מדעים במחוז חרדי 
 מדריכות סופרוויזיון מחוזיות  
 מדריכות סופרוויזיון קהילה ארצית  
 מדריכי אח"מ 
 מדריכי היחידה למניעת סמים אלכוהול וטבק  
 מדריכי ליקויי למידה 
 מדריכים למתמטיקה - על יסודי 
 מובילי כישורי חיים 
 מובילי שרות  
 מובילים בית ספריים 
 מוט"ב 
 מורי חינוך 
 מורי מערכות בריאות 
 מורים המשתתפים בתכנית הניסוי החדשה 
 מורים לתנ"ך בחטיבה העליונה 
 מורים מדברים 
 מורים עולים וחונכי מורים עולים 
 מורים שליחים 
 מחוז חיפה - מדעי החברה 
 מחשבת ישראל-הכנה לבחינות הבגרות 
 מינהל חברה ונוער 
 מיני מחקר - רמה 3 
 מנהלי בתי ספר במעברים 
 מנהלים מובילי רפורמה  
 מעריכי בחינות הבגרות בתנ"ך  
 מעריכים - מדעי הסביבה - עדכונים 
 מעריכים - מדעי הסביבה - שאלות 
 מעריכים – מעבדות - עדכונים 
 מעריכים – מעבדות - שאלות 
 מעריכים - עדכונים 
 מעריכים - שאלות 
 מעריכים עדכונים "שאלונים קטנים" 
 מעריכים שאלות "שאלונים קטנים"  
 מפקחים חוקרים 
 מפתחי חשיבה  
 מקצוע מדעי הטכנולוגיה - השתלמות חיפה 
 מקצוע מדעי הטכנולוגיה - השתלמות ירושלים 
 מקצוע מדעי הטכנולוגיה - השתלמות מרכז 
 מקצוע מדעי הטכנולוגיה - פורום מורים  
 מרכזי תוכניות "מצוינים להוראה" במכללות להכשרת עו"ה  
 משנת החמ"ד 
 נטו כימיה-פורום מדריכים 
 ניהול דיפרנציאלי במערכת החינוך 
 ניסיון - 5.2.2012 
 סגל פדגוגי המזכירות הפדגוגית 
 סגני מנהלי מחוזות 
 סוציולוגיה 
 עוז לתמורה - מחוז מרכז 
 עתודה מדעית טכנולוגית - מנהלים מלווים   
 עתודה מדעית טכנולוגית - צוות היגוי מורחב  
 פורום למדריכות, יועצות ותראפיסטים בתוכנית מרח"ב 
 פורום גופים מפתחים וספקים למוצרים טכנולוגיים בחינוך  
 פורום המורים לערבית 
 פורום המשתלמים באימונודיאגנוסטיקה ותרביות רקמה 
 פורום וודקוק גונסון - דוברי עברית 
 פורום למדריכות לחינוך חברתי-ערכי 
 פורום למורים לספרות ממד 
 פורום מדריכות חמ"ד על יסודי 
 פורום מדריכי גף קליטת עלייה  
 פורום מדריכי ספרות ממ"ד 
 פורום מורי הביוטכנולוגיה   
 פורום מורים ללימודי ארץ ישראל 
 פורום מורים למחול 
 פורום מורים למתמטיקה בחטיבה העליונה 
 פורום מורים למתמטיקה בחטיבת הביניים 
 פורום מידענים מחוזיים - תקשוב השירות לעובדי הוראה 
 פורום מידענים מחוזיים - תקשוב השירות לעובדי הוראה 
 פורום מידענים מחוזיים - תקשוב השירות לעובדי הוראה 
 פורום מעריכי בחינות בגרות במתמטיקה 3 יח"ל 
 פורום מעריכי בחינות בגרות במתמטיקה 4 יח"ל 
 פורום מעריכי בחינות בגרות במתמטיקה 5 יח"ל 
 פורום מעריכי מיצ"ב  
 פורום מפמ"ר אנגלית 
 פורום מפקחי החמ"ד 
 פורום מפקחים - רפורמה  
 פורום מפקחים, מצ"טים, מטמיעים   
 פורום מרכזי עבודות גמר 
 פורום ניסיון 26.2.2012 
 פורום ניסיון 4.3.2012 
 פורום נסיינים 
 פורום סגור למורי מחשבת ישראל  
 פורום סטאז' 
 פורום פיתוח מקצועי  
 פורום צוות בריאות 
 פורום תכנון ואסטרטגיה  
 פיקוח וניהול מרכזים לגיל הרך 
 פיתוח מקצועי לסגל המפקחים במחוזות  
 פיתוח מקצועי-ניהול באחריות  
 פלא יועץ 
 פסיכולוגיה 
 צוות היגוי - התכנית החינוכית 
 קב"סים ברשת 
 קבוצת דיון לגננות בנושא עברית שפה שניה  
 ראמ"ה-פורום המיצ"ב הפנימי ומבחנים פנימיים אחרים  
 רכישת השפה - השתלמות 
 רפרנטים ומדריכים ללמידה משמעותית
 שאלון תקופתי - דיווח ביצוע יעדי המשרד 
 שאלות ותשובות בנושא הרפורמה בבחינות הבגרות 
 שיעורים 
 שיפור השירות לעובדי הוראה, באמצעות מערכות מקוונות 
 שרות פסיכולוגי ייעוצי (שפי) 
 תלמוד ותושבע"פ 
 

התנהגות בפורומים
כל הזכויות שמורות © מדינת ישראל , © Copyright Terms of use The state of Israel. All Right Reserved 1997-2003